REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 22.9. a svátek má Darina

Hrady a zámky Vysočiny

Územní pracoviště Národního památkového ústavu v Telči je odbornou institucí, která se zabývá poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území kraje Vysočina, včetně metodického vedení jeho úprav, konzervace a restaurování.
Národní památkový ústav pracoviště Telč spravuje tyto hrady a zámky:

Státní Zámek Telč

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp.

REKLAMA

Státní Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Řadí se mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěnana renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější barokní budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu, který vlastnil jaroměřické panství, Questenberků v letech 1700 – 1737.

Státní Hrad Lipnice

Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtenburka,  zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje, na prohlídku archeologické expozice, gotické kaple a rozsáhlých sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé. Máte-li cestu kolem, zastavte se na chvíli na tomto kouzelném a klidném  místě  a  projděte  si  sedm  století  našich  dějin i hrad, který se dnes zdá být opuštěný, ale který vaší přítomností opět trochu ožívá a dává vám vzpomenout na slavné doby českých králů, kruté bitvy třicetileté války a možná vám zjeví i něco ze svých tajemných příběhů.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého ještě před blahoslavením a posléze kanonizací této osobnosti.
   Příprava projektu je datována do období od konce měsíce dubna do počátku měsíce srpna roku 1719 a je považována za bezprostřední reakci opata na nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále dne 15. dubna 1719.

Státní Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek v Náměšti nad Oslavou postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad ze 13. stol. byl moravskými pány ze Žerotína přebudován v létech 1565-1578 na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes. Součástí areálu jsou budovy tzv. "Vlašského dvora" v předzámčí, anglický park a malá francouzská zahrada. V roce 2001 byl areál zámku prohlášen Národní kulturní památkou.
Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice gobelínů, cenných obrazů či historického nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná svoji architekturou i barokním mobiliářem, knihovna bohatým knižním fondem i štukovou klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou a vnitřní nádvoří pak zdobenými renesančními arkádami.

ADVENTNÍ KULTURNÍ AKCE

Zámek Telč

15.12. 2010 –  vernisáž výstavy Památky očima dětí a Zámecký herbář od 17 hodin v Justičním sále zámku
15.12. 2010 – přednáška Historie vánoc, povídání nad vánočním punčem s Valburgou Vavřinouvou, v 18 hodin Justiční sále zámku
18.-19.12. 2010 – Živý betlém na zámku
19.12. 2010 – Adventní odpoledne na zámku pro děti – ruční výroba svíček, vystřihovánky – betlém a přáníčka, vstup na výstavu Hračky nestárnou pro děti ZDARMA

Zámek Náměšť nad Oslavou
ZÁMECKÝ ADVENTNÍ KONCERT
neděle 5. prosince 2010, 17 hodin, knihovna zámku v Náměšti nad Oslavou
V první části programu zazní duchovní skladby pro soprán, cink a varhany z přelomu 16. a 17. století, druhá část koncertu bude patřit Johannu Sebastianu Bachovi a jeho poměrně náročnému Motetu pro sóla, sbor a orchestr Jesu meine Freude (Ježíši, má radosti) e moll, BWV 227. Na toto hudební adventní setkání vás upřímně zve správa zámku v Náměšti nad Oslavou a partner koncertu Skupina ČEZ. Vstupné 50 Kč.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
11.-12.12. Vánoce na zámku
Vánoční výstava "Sladké vánoce" věnovaná historii pečiva.
Řemeslnické trhy na nádvoří a kulturní program, v němž vystoupí s koledami soubor dětí ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice n. R., s pohádkou "Tři braši" jaroměřické ochotnické divadlo a dále Vánoční betlém Víti Marčíka a spol.

 

Interneotvé stránky: http://www.npu-telc.eu/

REKLAMA

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA