REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 24.9. a svátek má Jaromír

Zámek v Moravském Krumlově

3. 8. 2009

Zámek není běžně otevřen, jsou v určitou dobu přístupné pouze prostory Epopeje.

Tento turistický cíl se nachází v mikroregionu, který dlouhodobě podporuje Skupina ČEZ

Moravský Krumlov se nachází v krajině, která je hranicí mezi Českomoravskou vysočinou a Dyjsko-svrateckým úvalem. Město leží v kotlině obtékané ze tří stran řekou Rokytnou. Jeho poloha a několik významných dominant jsou charakteristickými rysy města, vzniklého před staletími.

REKLAMA

Historie Města
O počátcích Moravského Krumlova se nám nedochovaly žádné písemné doklady, ale bohaté archeologické nálezy ukazují na osídlení již z doby 3500 př. n. l. Osada zde zřejmě existovala již počátkem 12. století, ovšem prokazatelné písemné zprávy o Moravském Krumlově pocházejí z poč. 13. stol. Roku 1260 král Přemysl Otakar II. povýšil zdejší osadu na město. Místní jméno Krumlov je zmiňováno v latinsky psaném listě Rudolfa Habsburského z 6. května 1277. Přívlastek „moravský“ byl připojován na rozlišení od Českého Krumlova až v polovině 17. stol.
Více info o historii..

Historie Zámku
Meandry řeky Rokytné nabízely dobrá místa k osídlení, vzniká zde hradiště Rokiten, župní hrad – strážce obchodních stezek a středisko řemeslnické výroby a obchodu.

Po r. 1146 (kdy byl tento hrad zničen a vypálen v boji, ve kterém si vyřizovali účty dva Přemyslovci – kníže Vladislav a Konrád, údělný kníže znojemský) byl postaven hrad nový, kamenný. Jméno dostal asi podle tvaru řečiště řeky – krumm – křivý, vypouklý. Zakladatelé hradu byli pravděpodobně páni z Obřan.Více..

Zámecký park
Je málo měst, která se mohou pyšnit tak překrásným zámeckým. parkem jako Moravský Krumlov. Park zaujímá rozlohu 12 ha a je zde mnoho vzácných druhů jehličnatých a listnatých dřevin – např.borovice černá, platan javorolistý, z keřů pak meruzalka alpinská.

Rozhodující význam pro vznik parku mělo období Eleonory Marie z Oettingenu, manželky knížete Karla Lichtensteina, jež zde pobývala od r.1772. V 17.století se jednalo o tzv.Wild-park – udržovaný a upravovaný les. Po velké povodni v roce 1670 byl založen „Dolní zámecký park “. Později kněžna Eleonora nechala v místě původního příkopu vystavět dnešní klenutý tunel a založila anglický zámecký park. Ten byl z velké části ohrazen zdí a v zámeckém parku byly postaveny rozličné sochy, zbudovány rybníčky se zlatými rybkami.
V roce 1910, za hraběte Františka Kinského, byl park zvětšen. Na rozhraní 20.a 30.let byla část rokle upravena na moderní alpinárium s květinovou zahradou.
V letech 2004 – 2006 byla provedena nákladná obnova zámeckého parku.

Pěší turistika
Moravský Krumlov nabízí možnost celé řady kratších vycházek po blízkém okolí i delších turistických výletů.
1. Procházka zámeckým parkem k zahradám nad Moravským Krumlovem
2. Od Čertova kamene ke kapli sv. Floriána, odkud se nabízí nádherný výhled na město.
3.Tunelem pod zámkem do údolí řeky Rokytné a podél ní do Rokytné. Odtud k Mariánské studánce a zpět do Krumlova, případně z Rokytné dál do Budkovic a Ivančic.

Město může posloužit také jako základna pro delší turistické výlety po značených turistických trasách procházejících přírodními parky Rokytná, Střední Pojihlaví a Oslava s celou řadou zajímavostí.

Kontakt:
Info centrum
Zámecká 2
Moravský Krumlov
tel.: +420 515 321 064
www.mkrumlov.cz

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA