REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 2.10. a svátek má Olívie a Oliver

z hradu Koštálov do městečka Třebenice

Od ubytování na faře sejdeme do středu obce Sutom – ke křížku- a podle ukazatele se vydáme nalevo silničkou k lesu se závorou, kterou obejdeme-  a po 200 m stále po silnici až do sedla pod Košťálovem. Stejně jako Karel Hynek Mácha v roce 1833 vystoupíme bez problémů po tvarové značce ke zřícenině hradu na vrcholu (481 m) .

Jsme na výrazném, bizarně skalnatém čedičovém suku s velmi příkrými svahy, na nichž místy vystupují strmé stěny a srázy se štíty z různě odlučné horniny. Území je přírodní památkou se zajímavými stadii postupného osídlování skal vegetací a se zastoupením zvlášť chráněných druhů rostlin (např. koniklec luční český nebo hlaváček jarní). Přesný vznik hradu není znám, ale podle určitých znaků lze soudit na jeho vznik ve 14. stol. První zpráva o hradu není o jeho držiteli, nýbrž o jeho purkrabím Alešovi ml. ze Slavětína, jemuž (i jeho manželce) prý podle zprávy kronikáře Beneše z Veitmile v r. 1372 při bouřce blesk spálil špice škorní. V počátcích husitské doby patřil hrad Košťálov Kaplířům ze Sulevic. Kaplířové také získali na přechodnou dobu i městečko Třebenice, patřící původně pražskému klášteru sv. Jiří. V 50. letech 16. stol. jsou staré hrady opouštěny a šlechta se stěhuje do nových zámků. Hrad chátral a ve třicetileté válce byl už pustý. V r. 1836 se zřítila celá jeho západní stěna. Od zříceniny je vynikající rozhled -jižně vystupující z tabule dvouvěžový Hazmburk, který  si při stejné cestě jako Košťálov nakreslil Mácha. 

REKLAMA

Východně  vidíme Labe, severozápadně Ovčín, za ním Lovoš a Radobýl, západně Lipská hora, Hradišťany, Oltářík /s hrádkem na vrcholu/ a vpředu vytěžené torzo Vršetína.

Do sedla pod Košťálovem se vrátíme stejnou cestou.

Pokud sledujeme stopy básníka pěšky, můžete pokračovat po zelené značce do Třebenic.

-ještě 500 m po silničce dolů – v 1. zatáčce značka vstupuje do lesa a klesá přímo k Třebenicím.

Silniční obchvat města  Třebenice podejdeme u žel. zast. Třebenice-město. Centrum města poznáme podle podsadité věže pozdně gotického kostela na Paříkově náměstí, kde jsou také obě restaurace.

Muzeum českého granátu v bývalém kostele na okraji obce /štíhlá věž / najdete při zpáteční cestě po silnici – směr obec Teplá. Po červené značce –celá trasa po silnici 3.tř.- pokračujte 5 km na okraj obce Vlastislav, kde od rozcestníku napravo ve stráni již vidíte Sutomský kostel a Penzion u sv.Petra s Pavla – projdete obcí Vlastislav po silnici směr zámek-podle silničního  ukazatele vpravo – 1 km na Sutom.

Komu se z Třebenic nechce jít 5 km po silnici, vrátí se od Muzea 100 m na Havlíčkovo náměstí a známou cestou kolem nádraží podejde rušnou silnici a nalevo od vrchu Koštálova /pokud stojíte čelem proti/ najdete v polích cestu na SZ- po vrstevnici dojdete do obce Teplá –projdete jí po silnici kolem kaple se železitým pramenem . Na konci obce Teplá je odbočka na osadu Dřínek. Kde poblíž kapličky najdete cestu do polí –SZ- po 1 km v polích vstoupíte do lesíka a po dalším 1 km jste pod věží hradu a zámku Skalka u Vlastislavi.- viditelná již od Dřínku.

Pokračujete po silnici okolo zámku-podle silničního  ukazatele vpravo – 1 km po silnici do kopce na Sutom nad níž stojí venkovský barokní kostel a vedle něho bývalá fara – keramická dílna.

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA