REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 27.9. a svátek má Jonáš

V botanické zahradě v Troji budou nové expozice, představí ohrožené rostliny ČR nebo evoluci rostlin

17. 9. 2023

Botanická zahrada hl. m. Prahy pro návštěvníky připravuje nové expozice. Ty představí ohrožené rostlinné druhy, evoluci rostlin nebo přiblíží lesy dalekého Japonska a Jižní Koreje. Některé nové expozice se otevřou již v příští sezóně. V současné době v areálu probíhají terénní úpravy a drobné stavební práce a připravují se rostliny pro novou výsadbu. Kromě nových expozic se návštěvníci v příštím roce mohou těšit i na řadu nových výstav a akcí.

Již v letošním roce se návštěvníci dočkali významných úprav a novinek v areálu zahrady. Tou největší bylo otevření nové lávky pro pěší, která spojila areál venkovních expozic s areálem u skleníku Fata Morgana. „Propojení celé zahrady bylo velmi důležitým krokem. Návštěvníci lávku hojně využívají a máme na ni kladné ohlasy. Věřím, že procházka areálem zahrady bude ještě příjemnější, až otevřeme nové expozice, které vznikají právě v blízkosti lávky, a to expozice Evoluce rostlin a Japonské mlžné lesy. Tyto části budou mít jak relaxační, tak vzdělávací charakter. Před dokončením je nová expozice Archa Bohemica, která má seznamovat s těmi největšími poklady české flóry, často vážně ohroženými, nebo dokonce vyhynulými. Naše botaniky čeká další výprava do Jižní Koreje, kterou rovněž návštěvníkům brzy představíme v rámci nové expozice,“ říká Bohumil Černý,ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Evoluce rostlin

REKLAMA

Interaktivní expozice Evoluce rostlin vzniká formou stezky v bezprostřední blízkosti skleníku Fata Morgana a návštěvníkům botanické zahrady nabídne pohled na vývoj rostlin od prvopočátku až do dnešních dnů. Za pomoci modelů, edukačních prvků i tematických výsadeb bude vyprávět vzrušující příběh evoluce rostlin. Na celkem osmi zastaveních se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími skupinami rostlin i milníky evoluce. První část bude věnována nekvetoucím rostlinám – řasám a mechorostům, plavuním, přesličkám a kapradinám, cykasům, jinanům a jehličnanům, chvojníkům, ale své místo v ní najde i nevšední pouštní rostlina Welwitschia mirabilis. Druhá část přiblíží revoluční inovaci těla rostlin – vznik květu. Na posledním zastavení budou představeny rostliny, které na našem území převažovaly v období čtvrtohor – rostliny stepí. Stezka bude otevřena celoročně a povede podél spojovací cesty mezi skleníkem Fata Morgana a venkovními expozicemi.

Mlžné lesy Japonska

V blízkosti lávky, na rozhraní expozic Stráně a Lesa vzniká i další nová expozice – Japonské mlžné lesy. Zde se představí flóra a dřeviny Japonska, ale expozice bude návštěvníkům sloužit i k relaxaci. Počítá se s vytvořením jezírek v nejnižších částech terénu, která mají kromě estetické funkce i důležitou úlohu mikroklimatickou, totiž zvlhčování okolního vzduchu a zmírňování teplotních extrémů. Symbolem expozice bude altánek moderního vzhledu s odkazem na japonské tvarosloví. Díky členitému terénu bude možno do prostoru umístit i několik vyhlídkových plošin a odpočinkových zákoutí.

Archa Bohemica – největší poklady české květeny

Již nyní se mohou návštěvníci projít novou expozicí Archa Bohemica. V současné době probíhají poslední úpravy terénu a dokončují se výsadby rostlin. Expozice poukazuje na vybrané chráněné lokality České republiky. V přirozených podmínkách tu nalezly útočiště ohrožené druhy rostlin. Expozice je vybudována jako systém skalek a mokřadů, ve kterých byly beze změn ponechány původní a velmi cenné přírodní partie. Základem jsou skalky krajiny Dolního Povltaví, vápencové skalky Českého krasu, hadcové skalky reprezentující svými výsadbami celou ČR a opuková bílá stráň z Polabí. Součástí jsou dva mokřadní biotopy. Slatina představuje polabské černavy s přesahem na slatiny Českolipska, slanisko má část českou a část panonskou, kde je přesah i do slovenské květeny. Výrazným prvkem expozice je zvonička, která je připomínkou vyhynulých rostlin ČR. U zvoničky jsou vysazeny druhy, které už v české a moravské přírodě nenajdeme.

Z Jižní Koreje do Prahy

Další expozicí zaměřenou na Asii bude nová část v oblasti Lesa. Vznikne zde expozice reprezentující flóru jihu Korejského poloostrova. Již v roce 2022 absolvovali botanici z trojské zahrady cestu do Jižní Koreje, jejímž cílem bylo navázání vztahů s odborníky v místních národních parcích a botanických zahradách a získání materiálu pro novou expozici. Další taková cesta čeká botaniky na přelomu září a října letošního roku. Rostliny opatřené během loňské expedice se již připravují pro výsadbu. V expozici budou prezentovány jak vyšší dřeviny, tak keře nebo liány a doplní je trvalky a trávy z oblastí přírodních parků Jižní Koreje. Expedice jsou realizovány díky podpoře generálního partnera botanické zahrady, firmy Hyundai.

V rámci přípravy na novou sezónu 2024 se však nechystají jen nové expozice. „Asi není žádným tajemstvím, že náš unikátní tropický skleník Fata Morgana čeká v příštím roce významné výročí. Bude to již 20 let, co se otevřel návštěvníkům. Celou nadcházející sezónu tak zasvětíme tropům a tropické flóře a vzpomeneme tak i na ‚otce‘ Fata Morgany, tropického botanika Jiřího Haagera. Kromě tradičních výstav se návštěvníci mohou těšit i na takové, které jsme dlouho neměli, třeba na výstavu sukulentů, a v přírodních kulisách příchozí budou moci obdivovat také umělecká díla,“ doplňuje ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook, Instagram a YouTube). Novinky a další informace najdete také na https://www.botanicka.cz/

REKLAMA

Otevírací doba:
Venkovní expozice: denně včetně svátků 9.00–19.00
Skleník Fata Morgana: út–ne 9.00–19.00
Vinotéka sv. Kláry: po–ne10.00–19.30

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu

Mohlo by se Vám také líbit

REKLAMA
REKLAMA