REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 2.10. a svátek má Olívie a Oliver

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného

HISTORIE MUZEA:
Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem vzniklo již v roce 1893, kdy několik nadšených a obětavých přátel české historie si vytklo za cíl ustavit při spolku Čtenářské jednoty muzejní odbor. Tím se stala Čtenářská jednota s muzejním odborem nejstarším předchůdcem dnešního muzea.

Postupný rozvoj muzejnictví vedl k tomu, že v roce 1894 došlo k oddělení muzejního odboru od Čtenářské jednoty a od tohoto roku se datuje samostatná muzejní společnost města Lysé nad Labem s počtem 22 členů. Jeho vůdčí postavou byl František Otruba – badatel v oblasti místního národopisu a historie, od roku 1909 také ředitel místní školy.

Významnou etapou v historii muzejní činnosti se stal rok 1895 a pořádání Národopisné výstavy v Praze. Pro tuto výstavu se podařilo získat 101 sbírkových předmětů a tak úspěšně prezentovat oblast Polabí o jeho vývoji. Za tuto expozici získalo muzeum od pořadatelů Národopisné výstavy čestný diplom a uznání, formou zlatého diplomu a bronzové medaile.

REKLAMA

V roce 1912 nese muzeum název Městské muzeum v Lysé nad Labem, současně se usídlilo v budově Městského úřadu – ve staré radnici. Zásadním mezníkem v muzejní práci se stal rok 1952, kdy byly všechny sbírky přeneseny do historické barokní budovy z r. 1752 (z doby Swett-Sporcků), kde muzeum sídlí a spravuje své sbírky dodnes. V šedesátých letech se stává pobočkou Polabského muzea se sídlem v Poděbradech, od roku 1951 nese čestný název Muzeum Bedřicha Hrozného.

Osobnost Bedřicha Hrozného:
Bedřich Hrozný (*6. 5. 1879 – † 12. 12. 1952) bývá někdy díky zažitému omylu, že rozluštil chetitské písmo, označován za "českého Champolliona". "Pouze" však rozluštil neznámý, chetitský jazyk. Hrozný pocházel z rodiny evangelického faráře a čekalo se, že bude pokračovat v otcově práci. Na gymnáziu v Kolíně však potkal jednoho z průkopníků české orientalistiky, profesora Justina Václava Práška. Po absolvování gymnázia dal před teologií přednost studiu orientalistiky ve Vídni a během studií zvládl (vedle latiny a řečtiny) na deset orientálních jazyků. Později dostal stipendium do Berlína, kde působil roku 1901 a vydal tu i svou první původní práci „Peníze u Babylóňanů“. V další knize „Obilí ve staré Babylonii“ (1913) "nezapřel" svůj český původ a objevil, že pivo pili už ve staré Mezopotámii a hned několik druhů. Největší objev však učinil o dva roky později. 1914 dostal možnost odejet do Turecka, aby mohl vydat nápisy v neznámé řeči, které objevil především německý archeolog Hugo Winckler.
Za války sloužil Hrozný ve Vídni jako písař, a tak měl po večerech čas věnovat se „svému“ studiu. A už v roce 1915 slavil úspěch. Prokázal, že jazyk na klínopisných tabulkách je indoevropská řeč Chetitů. A navíc tento jazyk – jako první po tisíciletích – záhy dokázal přečíst a přeložit. Vzdor pochybnostem ostatních vědců vůči Hrozného práci: „Die Sprache der Hethiter“ (Jazyk Chetitů, 1917) potvrdil čas, že měl Hrozný pravdu a jeho rozluštění klínopisné chetitštiny patří mezi nejvýznamnější v dějinách orientalistiky.
Po 1. světové válce se Hrozný vrátil domů a začal pracovat na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1924-25 podnikl archeologickou expedici do Turecka a podařilo se mu odkrýt rozsáhlý archiv klínopisných tabulek. Tehdy se ocitl na vrcholu a byl uznáván jako zakladatel nové orientální disciplíny – chetitologie.
V roce 1939 se stal rektorem Univerzity Karlovy a statečně se postavil okupantům, aby bránil akademickou půdu. Po zavření VŠ alespoň veřejně přednášel a jeho poznámky o pomíjivosti říší, stáří Semitů či původu svastiky vzbuzovaly nadšení posluchačů. Po úrazu v roce 1952 dožil v sanatoriu, kde také přijal jmenování akademikem.
PRŮVODCE EXPOZICÍ:
Ve spolupráci s NM – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze a Národní galerií v Praze je zde vytvořena stálá biografická expozice:
„Život a dílo Bedřicha Hrozného“ s řadou unikátních exponátů, osobními předměty a rukopisy.
Kromě této stálé expozice pořádá muzeum v průběhu celého roku příležitostné výstavy z muzejních sbírek a výstavy uměleckých děl.

Ke škodě všech návštěvníků stálé expozice Bedřicha Hrozného, byla ze strany Národní galerie v Praze a jeho oddělení Sbírky orientálního umění ukončena k 31.12. 2007 více než 30letá spolupráce, z důvodů lepší ochrany a vědeckého zpracování sbírkových předmětů NG. Všechny předměty, které byly z Národní galerie zapůjčeny, což byla více než polovina vystavených trojrozměrných předmětů, byly vráceny a uloženy do depozitáře Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze na zámku Zbraslav.

Vrácení zapůjčených předmětů nemá v žádném případě tak zásadní význam, aby byla ohrožena vypovídací hodnota stálé expozice o životě a díle Bedřicha Hrozného jako  celku. Předměty z Národní galerie v Praze pouze doplňovaly informace, bez bližšího určení, o archeologických aktivitách profesora Hrozného v Turecku ve 20. letech 20. století. Jeho nejzásadnějším činem však bylo rozluštění jazyka Chetitů, což je a bude ve stálé expozici návštěvníkům stále prezentováno.

Interneotvé stránky: http://www.polabskemuzeum.cz

REKLAMA

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA