REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 2.10. a svátek má Olívie a Oliver

Sokolov

3. 1. 2011

V srdci lázeňského trojúhelníku v západních Čechách, na soutoku řek Svatavy, Ohře a Lobezského potoka leží město Sokolov (25 150 obyvatel). Z původní Sokolí nivy či Sokolího dvora později vzniká město Falknov a dnešní Sokolov (tento název město přijalo v roce 1948 a respektuje původní název – der Falke = sokol ). První písemná zmínka pochází z 13.dubna 1279. Městská práva získalo od Jana Lucemburského asi v roce 1313. V patnáctém a šestnáctém století se rozmáhá na Sokolovsku těžba rud. Město se postupně stává i centrem pěstování chmele v západních Čechách. V roce 1622 po Bílé hoře se stávají pány města Nosticové. V letech 1653-1667 vyrostl kapucínský klášter, v jehož kostele si kryptu zvolila dynastie Nosticů za rodovou hrobku. V té době rovněž proběhla barokní přestavba zámku a poté výstavba arciděkanského chrámu sv. Jakuba Většího. Již v roce 1760 je v Sokolovské horní knize zápis o povolení těžby uhlí na Sokolovsku. Ale teprve počátkem 19.století stále více potlačuje rozvíjející se těžba uhlí původní řemesla a chmel (poslední chmelnice ustoupila těžbě uhlí asi 1880) a město se stává průmyslovým centrem. Významným způsobem do rozvoje oblasti zasáhlo zprovoznění železniční trati z Chomutova do Chebu v roce 1871 a posléze v letech 1874–1876 výstavba tratě Sokolov – Kraslice a napojení na saskou železnici. Obě světové války zasáhly i Sokolovsko. Ta druhá skončila pro město vstupem americké armády 7.května 1945. Vývoj po druhé světové válce ještě více umocnil rozvoj těžby uhlí, chemické, strojírenské a stavební výroby. Po roce 1989 dochází k určitému útlumu těžkého průmyslu a město se stává zajímavým i turisticky přitažlivým místem nejenom pro své stavební památky, ale i krásným okolím, čistým životním prostředím a mnoha zajímavostmi.

Památky a zajímavosti města

Zámek – klasicistní zámek s muzeem přímo v centru města, v jehož okolí je nádherný park. Na nádvoří zámku je kašna s Neptunovou sochou. V zámku je umístěno Krajské muzeum, Městská knihovna a výstavní prostory.
Staré náměstí – k památkám patří opravené Staré náměstí, na jehož východním konci dominuje kostel sv. Jakuba Většího a na západním konci kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského (dnes koncertní a výstavní síň). Cestou od kláštera ke kostelu sv. Jakuba mineme kapli Nejsvětější trojice z roku 1719, kašnu z roku 1717 se sochou sokolníka (podle pověsti zakladatele města; sloup, na kterém sokolník Sebastián stojí, je obtočen chmelovými úponky, je dokladem toho, že se tu pěstoval výborný chmel), na domě č. 25 je bronzová deska připomínající pobyt J. W. Goetha, na domě bývalé pošty je bronzová deska s českým a anglickým nápisem, vyjadřujícím dík americké armádě za osvobození v roce 1945, po pravé straně je bronzová deska od sochaře V. Eibla, připomínající návštěvy slavného spisovatele Karla Maye a hlavně jeho dílo Vánoce, ve kterém zvěčnil město Sokolov, dále mariánský sloup z roku 1701, renesanční budovu staré radnice z poloviny 16.století a Jubilejní kašnu z roku 1898 (připomíná 50. jubileum nastoupení císaře Františka Josefa I. na trůn.) Po obnovení opět zpříjemňuje pobyt na Starém náměstí. Pokračujeme-li dál, projdeme kolem památného topolu, sochy bojovníka od Sokolova, dojdeme na náměstí Budovatelů, kterému dominuje Hornický dům, postavený v roce 1924 podle projektu architekta ing. Rudolfa Welse. V Hornickém domě naleznete i Sokolovské informační centrum. Nedaleko jsou Husovy sady, kde je krytý bazén. U parkoviště je památník padlým turnerům, jehož autorem je sokolovský sochař Toni Schönecker.
Rozhledna na Hardu – nad městem byla v roce 1907 postavena hrázděná rozhledna. Ta byla v roce 1933 přestavěna na památník obětem I.světové války a na místě hrázděné nástavby byla vztyčena pětimetrová socha Krista od Toniho Schöneckera. Za II.světové války byla socha roztavena pro válečné účely a od té doby torzo rozhledny chátralo. Obnovena byla v roce 2001.

Současnost

Město má moderní sportovní areál s lehkoatletickou dráhou, zimní stadion, sportovní krytou halu, tenisové kurty, krytý plavecký bazén, městské koupaliště a mnoho moderních dětských hřišť. Pořádají se zde mnohá soustředění sportovců, která využívají nejen sportovišť, ale i dalšího rehabilitačního zázemí města. Byl otevřen nový areál přírodního koupaliště Michal v těsném sousedství města se 180 m dlouhým tobogánem a čtyřproudou skluzavkou a dalšími nezbytnostmi pro rekreaci. Ve městě je zcela nové 18ti jamkové golfové hřiště s parem 72. Městem prochází několik nových cyklistických stezek, řada turistických značených cest, vedoucích do Slavkovského lesa či až na vrcholky Krušných hor. Řeka Ohře se stále více stává oblíbenou vodáckou trasou.
Nedaleko města je bájná hora Krudum, pod ní byl nedávno objeven kostel sv.Mikuláše. Zajímavá je návštěva Královského Poříčí se statkem Bernard, památková reservace a hrad Loket, hrad a zámek Bečov, Rotavské čedičové varhany, poutní místo Chlum Sv.Máří, Kladská rašeliniště, okolní lázně a k výletům zvou Krušné hory i Slavkovský les. Zámek Mostov, hrad Hřebeny, Soos, motýlí farma, Lázně Kynžvart, lyžařské areály na Bublavě a ve Stříbrné, muzea v Horním Slavkově, Sokolově i Krásně, atraktivní krásenská rozhledna a mnoho dalšího vás zve k návštěvě.
Součástí Sokolova jsou i obce, které v minulosti byly samostatné nebo zanikly, ale dnes znovu ožívají. Obec Hrušková byla původně nazývána Nothaftsgrün (Nothaftsgruen) a první zpráva o ní je už z roku 1290, kdy byla v držení Albrechta Nothafta de Valkenau. Později patřila waldsaskému klášteru, od roku 1553 Šlikům a tehdy se také začalo užívat označení Birndorf (Birne – hruška). V konfiskacích po Bílé hoře Šlikové své panství ztratili a roku 1622 koupili sokolovské panství i s Hruškovou Nosticové. V polovině 19. století panská správa zanikla a obec byla do roku 1875 součástí politické obce Těšovice a poté do roku 1949 samostatnou obcí. V letech 1949 – 1954 byla součástí vojenského pásma, v letech 1954 – 1976 součástí obce Vítkov a poté města Sokolov.
Součástí města je i Vítkov kam patřila i Ovčárna (Schäferei). První písemná zmínka je z roku 1454, ale obec sama je mnohem starší . V roce 1976 došlo ke sloučení Vítkova se Sokolovem a záhy nato začala likvidace obce, která ustoupila důlní činnosti. V místě Vítkova (původní název se odvozuje od zakladatele obce Wodecha, německý název Wudingrün, nesla obec do roku 1885) je dnes vodní nádrž Michal s rozsáhlou rekreační oblastí. Obě zmíněné obce ležely na důležité obchodní cestě z Chebu do Lokte. Cesta vedla Vítkovem nebo poblíž do Hruškové a pokračovala kolem úpatí Krudumu , kolem kostela a snad i celnice směrem na Nadlesí a do Lokte.
Nelze zapomenout ani na dnešní osadu Novina, která byla s Vítkovem spojena cestou a nesla v minulosti název Münchgrün (což lze vyložit jako mnišský háj, mnišská dolina nebo mnišská novina ve smyslu nově obdělané půdy. Ve šlikovském urbáři z roku 1525 se vyskytuje už německé jméno Grün.

www.sokolov.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 359 808 111
fax: 359 808 300

REKLAMA

Interneotvé stránky: http://www.sokolov.cz

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA