REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 22.9. a svátek má Darina

Hrad Buchlov

Historie hradu

Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám Slovácka. Ne nadarmo byly dva z těchto vrcholů osídleny již v pravěku. Na Modle se zachovaly zbytky opevnění z období lužických popelnicových polí a doby laténské, zatímco na Holém kopci z doby halštatské.

Samotné založení a stavba královského hradu Buchlova na strategicky významném vrcholu Chřibů, střežícího východní hranici Zemí Koruny České proti případným vpádům z uherské strany, jsou obestřeny rouškou tajemství. Chybí jakákoliv písemná zpráva, a tak se musíme řídit dochovanými kamenickými články. Počátky hradu lze tak klást do poloviny 13. století. Toto datování potvrzuje nalezený nejstarší kamenický kus, jímž je část románského oblouku, snad brány či chórové empory kostela, s tzv. obloučkovým vlysem, která byla druhotně umístěna v přízemní hradní kuchyni, u paty pozdně románské západní věže. Oblouk je dílem kameníků cisterciácké kamenické huti, budující ve stejné době blízký velehradský klášter.
Název Buchlova se objevuje poprvé v přídomku jistého Protivy, zastávajícího zde patrně místo purkrabího, vedle něhož vykonával funkci správce okolních lesů, polí, luk a rybníků Albert ze Zdounek. V období 14. století v listinných pramenech čteme např. o úředníku Havlovi či purkrabím Hartmanu ze Střítěže.
Na rozhraní 14. a 15. století začal být hrad postupován markrabětem do zástavy královským věřitelům, k nimž pravděpodobně od roku 1406 patřili bratři Hanuš a Jindřich z Lichtenštejna a poté další příslušníci téhož rodu. V roce 1422 přichází na Buchlov uherský velmož Stibor ze Stibořic, významný protivník husitů, páni z Vítovic, z Mošnova, z Vajtmile, z Landštejna, z Postupic, Jan Boček Kuna z Kunštátu, páni z Cimburka a ze Zahrádky. Roku 1511 obdržel zástavní právo na hrad královskou listinou za zásluhy a se všemi privilegii velmož Arkleb Trnavský z Boskovic. Samotný akt se ale uskutečnil v době trvání platnosti zástavních práv pánů ze Zahrádky, proto de facto buchlovské zboží Arkleb nikdy nezískal. Skutečně prvními soukromými majiteli hradu byli od roku 1518 Žerotínové a od roku 1542 Zástřizlové, vlastnící zboží plných sto let. V první polovině 17. století získali Buchlov sňatkem Petřvaldové z Petřvaldu, kteří přesídlili v první polovině 18. století natrvalo do buchlovického zámku. Posledními majiteli panství se roku 1800 stali Berchtoldové z Uherčic, kteří je vlastnili do roku 1945. Už od první poloviny 19. století z hradu zřídili veřejně přístupné muzeum, pro něž nakupovali velké množství sbírek a jen díky tomu byla památka udržována a nestala se zříceninou.

Prohlídkové okruhy

A – velký okruh (90 min.)
B – malý okruh (45 min.)
C – vyhlídková věž (20 min.)
D – kaple sv. Barbory (20 min.)
Podrobné informace o náplni jednotlivých prohlídkových okruhů naleznete zde!

REKLAMA

OTEVÍRACÍ DOBA

DUBEN 9.00 – 15.00 hodin
V pondělí zavřeno. Provádí se jen o sobotách, nedělích  a svátcích.
Ve všední dny jen předem ohlášené výpravy. Ve státní svátky otevřeno.
Areál hradu otevřen úterý – neděle (9.00 – 17.00 hodin).

KVĚTEN
9.00 – 16.00 hodin
V pondělí zavřeno. Ve státní svátky otevřeno.
Areál hradu otevřen úterý – neděle (9.00 – 18.00 hodin).

ČERVEN
9.00 – 16.00 hodin
V pondělí zavřeno. Ve státní svátky otevřeno.
Areál hradu otevřen úterý – neděle (9.00 – 18.00 hodin).

ČERVENEC 9.00 – 17.00 hodin
V pondělí jen areál. Ve státní svátky otevřeno.
Areál hradu otevřen pondělí – neděle (9.00 – 19.00 hodin).

SRPEN 9.00 – 17.00 hodin
V pondělí jen areál. Ve státní svátky otevřeno.
Areál hradu otevřen pondělí – neděle (9.00 – 19.00 hodin).

ZÁŘÍ
9.00 – 16.00 hodin
V pondělí zavřeno. Ve státní svátky otevřeno.
Areál hradu otevřen úterý – neděle (9.00 – 18.00 hodin).

ŘÍJEN 9.00 – 15.00 hodin
V pondělí zavřeno. Provádí se jen o sobotách, nedělích a svátcích.
Ve všední dny jen předem ohlášené výpravy. Ve státní svátky otevřeno.
Areál hradu otevřen úterý – neděle (9.00 – 17.00 hodin).

VSTUPNÉ

A) Velký okruh (černá kuchyně, zbrojnice, knihovna, gotické a renesanční prostory, přírodovědecké sbírky a rodinné muzeum Berchtoldů, egyptologické sbírky, vyhlídková věž) – délka okruhu 90 minut

plné vstupné 130,- Kč
snížené vstupné I. (důchodci od 65 let) 100,- Kč
snížené vstupné II. (školní mládež,studenti,učni,invalidé) 70,- Kč
snížené vstupné III. (skupiny předškolní mládeže MŠ) 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti od 6 do 15 let) 330,- Kč

B) Malý okruh (zbrojnice, přírodovědecké sbírky a rodinné muzeum Berchtoldů, egyptologické sbírky, vyhlídková věž) – délka okruhu 45 minut

plné vstupné 80,- Kč
snížené vstupné I. (důchodci od 65 let) 70,- Kč
snížené vstupné II. (školní mládež,studenti,učni,invalidé) 50,- Kč
snížené vstupné III. (skupiny předškolní mládeže MŠ) 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti od 6 do 15 let) 210,- Kč

C) Vyhlídková věž (jen s průvodcem) – délka okruhu 20 minut

plné vstupné 40,- Kč
snížené vstupné I. (důchodci od 65 let) 40,- Kč
snížené vstupné II. (školní mládež,studenti,učni,invalidé, MŠ) 30,- Kč

KONTAKT:
Polesí 418, Buchlovice, 687 08
572 595 161
[email protected];
http://www.hrad-buchlov.cz

KULTURNÍ AKCE

Další kulturní akce…

Aktuální informace z hradu Buchlov naleznete zde

Navštivte i další památky Zlínského kraje

* Zámek Buchlovice
* Zámek Kroměříž
* Zámek Vizovice

Interneotvé stránky: http://www.hrad-buchlov.cz

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu

Mohlo by se Vám také líbit

REKLAMA
REKLAMA