REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 28.9. a svátek má Václav

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště leží na jihovýchodě České republiky, v blízkosti hranice se Slovenskem a Rakouskem. Uherské Hradiště je bránou Slovácka, která stojí na křižovatce historie, současnosti i budoucnosti. V roce 1257 jej založil český král Přemysl Otakar II. jako obrannou pevnost, která měla chránit východní hranici státu.

Svou vlídností a přívětivostí vám město otevře náruč a vy můžete putovat po dochovaných historických památkách, kostelech, náměstích a postupně poodhalovat tvář, ve které se odráží všech více než sedm a půl století jeho historie.

V průběhu celého roku město ožívá folklorními slavnostmi, festivaly a jarmarky tradičních rukodělných řemesel. Na sklonku dne je nejpříjemnější posezení ve starobylých vinných sklípcích při sklence výborného vína a gurmánských specialitách místní kuchyně.

REKLAMA

Bude tedy jen na vás, kdy se do samého srdce Slovácka vydáte, co zde prožijete, jaké dojmy si odvezete. Můžete se ale spolehnout, že Uherské Hradiště nikdy nezůstane nic dlužno své pověsti města pohostinného, příjemného, kulturního a stále mladého.

Památky

Zřejmě nejvýznamnější archeologická památka Hradiště se nachází v městské části Sady, kde byl objeven církevní komplex, který by mohl být sídlem arcibiskupa Metoděje.
Zajímavou památkou jsou také zbytky městského opevnění, které pocházejí z první poloviny 14. století a ze století sedmnáctého. Městské brány se nedochovaly, stále existuje pouze výpadová branka zvaná Matyášova brána, stojící v parku za komplexem jezuitských budov.
Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského tvořící součást areálu jezuitských budov. Na náměstí se nachází barokní kašna s plastikou delfínů a piniovou šiškou. Další pamětihodností Masarykova náměstí je barokní lékárna U Zlaté koruny, která slouží svému účelu již od konce 17. století.
Jedinou renesanční stavbou ve městě je Dům U Slunce postavený roku 1578. Původně sloužil jako městské skladiště soli, dnes slouží jako hotel. Dvě historická centra Hradiště – Masarykovo a Mariánské náměstí spojuje Prostřední ulice. Stará radnice v Prostřední ulici pochází asi ze 14. století a třebaže prošla řadou pozdějších přestaveb, je řazena k nejhodnotnějším architektonickým památkám ve městě. Mariánskému náměstí uprostřed vévodí Mariánský morový sloup, postavený jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v roce 1715. Na místě sloupu původně stávala kašna, která byla přesunuta na své dnešní místo. Barokní kašna je z konce 17. století a jejím tvůrcem byl Karel Josef Rossi. Nejstarší stavbou ve městě je gotická kaple sv. Alžběty, která po rozsáhlé opravě v roce 1995 dnes slouží jako lékárna. Františkánský klášter byl založen roku 1490. Nejvýznamnější a velmi reprezentativní místností je refektář. V současné době v budově sídlí Okresní archiv. Součástí areálu františkánského kláštera je kostel Zvěstování Panny Marie postavený na přelomu 15. a 16. století. Poblíž kláštera stojí Židovská synagoga postavená roku 1875. Od roku 1967 zde sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Stará pošta, ve které je dnes umístěna Galerie Slováckého muzea, byla postavena původně jako císařská zbrojnice v letech 1721 – 1723 podle plánů Jacoba Albla a Leandra Anqisoly. Po mnoha různých využitích se budova dostala do majetku Slováckého muzea, které zde vybudovalo novou galerii. Slovácké muzeum sídlí ve Smetanových sadech v budově bývalého hostince Na střelnici postaveného roku 1908. K původní budově bylo přistavěno v letech 1936 a 1940-1942 boční křídlo podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. Na Palackého náměstí pak dotváří celek historických památek Barokní kaple sv. Šebestiána postavená roku 1715 městskou posádkou jako výraz díků za odvrácení morové epidemie.

Současnost města

KULTURA

Uherské Hradiště charakterizuje bohatá kulturní tradice, vyrůstající z lidové kultury – folkloru. Působí zde mnoho vynikajících cimbálových muzik a národopisných souborů, z nichž největšího věhlasu dosáhl Hradišťan. Je tady řada profesionálních kulturních zařízení. V hlavní budově Slováckého muzea se můžete seznámit prostřednictvím stálé národopisné expozice Slovácko se způsobem života a prací lidu na Slovácku. V dalších výstavních sálech se obměňují krátkodobé historické, národopisné, archeologické i obecně vlastivědné výstavy. Galerie Slováckého muzea nabízí stálou expozici výtvarného umění jihovýchodní Moravy i přechodné výstavy. K muzeu patří také volně přístupná archeologická lokalita Uherské Hradiště-Výšina sv. Metoděje.  Ve Slováckem centru kultury a tradic, bývalé jezuitské koleji,  najdete dvě stálé expozice – multimediální Expozici dějin města Uherského Hradiště s unikátní virtuální prohlídkou, kde se můžete seznámit s dějinami města  a Galerii Joži Uprky. Uherské Hradiště má dvě profesionální divadelní scény – Slovácké divadlo a Hoffmannovo divadlo. Široké spektrum zábavy i poučení nabízí Klub kultury, Městská kina nebo Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, kde se zrodila – dnes už věhlasná – Noc s Andersenem. Celá řada kulturních a společenských akcí je pořádána v Klubu kultury a Redutě, alternativou pro mladé je Klub Mír.  Městská kina pak prezentují bohaté formy české i zahraniční kinematografie, zabezpečují živé přenosy světoznámých oper.

Nejenom uvnitř sálů, ale i na náměstích, v parcích, kavárnách a vinárnách, ba dokonce i lodi plující po řece Moravě můžete potkat kulturu.

Kalendář akcí obsahuje každý měsíc rozmanitou nabídku. V letním období se pořádá celá řada kulturních akcí známých jako Hradišťské kulturní léto. Již poněkolikáté si dávají v Uherském Hradišti dostaveníčko příznivci jazzu při akci s názvem Česko–slovenský jazzový víkend.  Mezinárodní věhlas si během řady let svého trvání získala Letní filmová škola. Tradiční výrobky lidové tvořivosti jsou pak k dostání i během pravidelných jarmarků tradiční rukodělné výroby. Září je ve znamení Slováckých slavností vína a otevřených památek, na jejíž přípravě se podílí obce a města regionu. Těšit se také můžete na  Slovácký festival chutí a vůní. Kulturní rok pak uzavírá listopadové Žehnání svatomartinského vína, přehlídka Slovácko v tradici a vánoční jarmark s řadou doprovodných akcí.

SPORT, TURISTIKA

K relaxaci a sportovnímu vyžití obyvatel i návštěvníků města slouží kvalitní hřiště, sportoviště a cyklostezky. Fotbalový stadion s kapacitou 8.000 sedících diváků je jeden z nejmodernějších v České republice. Svůj domov zde  má klub 1.FC Slovácko. V sousedství se nalézá atletický stadion, na němž se konají četná mistrovství a utkání. Součástí sportovního centra jsou i víceúčelová hřiště s umělým povrchem. 

V Uhers
kém Hradišti si můžete zahrát tenis nebo plážový volejbal na třech osvětlených dvorcích. Vedle stojící sportovní hala nabízí širokou škálu aktivit, před ní pak jsou volně přístupné cvičební a posilovací prvky. Celý sportovní blok doplňuje zimní stadion s celoročním provozem, možností veřejného bruslení, ledního hokeje, v létě se zde hraje in-line hokej. Za zimním stadionem naleznete aquapark – jeho největší atrakci představují dva tobogány, celoročně otevřený výplavový bazén s vyhřívanou vodou a wellness centrum. Jak ve venkovních, tak i vnitřních prostorech jsou zážitkové bazény s vodními atrakcemi. 

Každý rok probíhá v Uherském Hradišti řada sportovních akcí. Na mnoha sportovištích ve městě tak kromě sportovních závodů a přeborů probíhají akce, kterých se může zúčastnit i veřejnost. Cyklisté si mohou například užít sobotu na vinařských stezkách a otevřít je v dubnu akcí Na kole vinohrady Uherskohradišťska. V říjnu se pak koná jejich uzavírání. V květnu se zase symbolicky otevírá plavební sezóna na Baťově kanále. K prázdninám už neodmyslitelně patří Slovácké léto. Pověst vydařené sportovní akce si získal  říjnový Slovácký běh, kdy zájemci z řad veřejnosti běží městským okruhem.   

Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko se nachází dvě malebná pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Blízkost památného Velehradu, velkomoravského Starého Města – Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích a dalších památek, ale například i unikátní vodní cesty Baťův kanál,  činí z města atraktivní turistické centrum.

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525 – 6
www.uherske-hradiste.cz

 

Tipy na výlety:

Park a skanzen Rochus 

Přírodně-kulturní areál Park Rochus se nachází na úbočí Černé hory nad Mařaticemi, městskou částí Uherského Hradiště. Bývalé vojenské cvičiště se změnilo v jedinečný komponovaný prostor, jehož součástí je i naučný okruh, kaple sv. Rocha a expozice lidové architektury Muzeum v přírodě Rochus. Park je otevřen nepřetržitě. 

Park Rochus o velikosti necelých 60 ha se rozkládá na severozápadním úbočí Černé hory (302 m. n. m.) na rozhraní katastrálního území Jarošova a Mařatic, příměstských částí Uherského Hradiště. Černá hora pak představuje jihozápadní koncový výběžek Prakšické pahorkatiny.

Opuštěný areál bývalého vojenského cvičiště dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Svůj domov má zde přes sto druhů ptáků a padesát druhů motýlů. Mezi hnízdící druhy patří například pěnice vlašská, slavík obecný nebo křepelka polní. Lokalita je významná výskytem naturovaného druhu nočního motýla bourovce trnkového, který je předmětem ochrany vyhlášené Evropsky významné lokality Rochus. Roste zde hloh obecný, růže šípková i galská, kakost krvavý, tráva ovsík vyvýšený nebo svěřep vzpřímený.

Naučný okruh s několika zastaveními seznamuje návštěvníka s přírodovědnými i historickými zajímavostmi území a navede na cestu ke vzácnému sadu starých ovocných odrůd a sadu oskeruší, symbolického stromu Slovácka.

Součásti areálu je i Muzeum v přírodě Rochus, expozice lidové architektury. Historická stodola z nedalekého Břestku, zemědělská usedlost z Boršic nebo hospodářské stavení z Veletin jsou vybaveny předměty, které se na Uherskohradišťsku běžně používaly na přelomu 19. a 20. století.

Dominantou celého areálu je barokní kaple sv. Rocha, vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. V roce 2009 byla obnovena do podoby původního poutního kostelíka a je významným poutním místem.

Park Rochus je velmi atraktivní území nabízející nádherné výhledy do okolní krajiny města Uherské Hradiště a pohoří Chřibů. Vytváří zároveň skvělou kulisu pro vítání jara, stavění máje, otevírání pastvin štěpánské koledování, fašank a spoustu dalších podnětných akcí, které se tady v průběhu celého roku odehrávají. Z důvodu výskytu vzácných rostlinných a živočišných druhů byla lokalita zahrnuta do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. V roce 2013 byl Rochus vyhlášen přírodní památkou.

Kontakt

telefon: +420 739 387 774

e-mail: [email protected] 

www: www.skanzenrochus.cz 

Městský turistický okruh 

Turisty navede na velký a malý okruh památek a významné místa města. Vybrat si můžete miniokruh o délce 2 km nebo značený Malý (7,5 km) či Velký (12 km) okruh. Malý okruh mapuje historické budovy a jiné památky v centru města. Velký okruh turisty provede i po okrajových částech města, jako je Rochus či  historické vinné sklepy v Mařaticích nebo někdejší židovský hřbitov na konci města a jiné památky. V mapce turisté najdou označení jednotlivých míst, ale i podrobný text vysvětlující význam jednotlivých památek. Zájemci brožurku mohou získat zdarma v Městském informačním centru.

Kontakt

telefon: +420 572 525 525

e-mail: [email protected] 

www: www.uherske-hradiste.cz 

Rozhledna Rovnina 

Po zdolání 127 schodů na vyhlídkovou plošinu rozhledny se vám naskytne výhled do širokého údolí řeky Moravy, na východě lemovaného pohořím Bílé Karpaty s nejvyšší horou Velká Javořina, na západě pak pohořím Chřiby se známou siluetou hradu Buchlov. Panorama ze severní strany tvoří Napajedelská brána, Hostýnské vrchy a Vizovická pahorkatina. Rozhledna stojí na vrchu Rovnina v nadmořské výšce 336 m n. m., asi 2 km východně od Uherského Hradiště nad místní částí Mařatice. Železný, 49,5 metrů vysoký stožár, sloužící zároveň jako vysílač, byl postaven v roce 2003 podle projektu Josefa Pivody. Veřejně přístupná vyhlídková plošina byla usazena ve výši 24 metrů. V souvislosti s instalací vysílače multiplex 4 se stožár navýšil v říjnu 2012 na 55 metrů. Rozhledna je zdarma přístupná od dubna do října. 

Kontakt

telefon: +420 572 525 525

e-mail: [email protected] 

www: www.uherske-hradiste.cz 

Baťův kanál

Tato historická vodní cesta s třinácti funkčními plavebními komorami
je v současnosti splavná od Otrokovic až k Rohatci, ale existují plány, které počítají s jejím rozšířením až do Kroměříže a Hodonína. Baťův plavební kanál byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny. Tento úsek je dlouhý 50 km, z čehož 26 km vede korytem řeky Moravy a zbytek umělým průplavem. Vodní cesta je dnes využívána výlučně k rekreačním účelům. Od května do září můžete využít skupinové rekreační plavby kanálem, doplněné poznávacími a gastronomickými programy, nebo si můžete vypůjčit loď a zvolit svůj vlastní program. Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun. Nabídka je skutečně lákavá – poplujete romantickou lužní přírodou, poznáte ptačí rezervace, slovácké víno ve vinných sklepech, historická města, naučné stezky i ojedinělé technické památky. Navíc se nabízí možnost spojit plavbu s cyklistikou, a tak svůj pobyt můžete doplnit cyklistickým výletem do Bílých Karpat nebo Chřibů a návštěvou chráněných přírodních lokalit. Cyklostezka kolem řeky Moravy a Baťova kanálu má délku 80 km, začíná v Kroměříži a končí v Hodoníně, většina úseků trasy je vedena mimo motorovou dopravu. Půjčovny motorových lodí, výletních turistických prámů, kánoí a kol jsou pro vás připraveny ve Spytihněvi, Starém Městě, Uherském Hradišti,  Babicích, Veselí nad Moravou, Vnorovech, Strážnici, Sudoměřicích a Hodoníně.

Interneotvé stránky: http://www.mesto-uh.cz

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA