Do Moravského Krumlova za Slovanskou epopejí

Kaple svatého Floriána je nepřehlédnutelnou dominantou města, stojí na kopci Floriánek, dříve zvaném Spielberg. Odtud se vám naskytne velkolepý výhled na převážnou část města i s jeho památkami. Ve zdejším zámku můžete navštívit výstavu Slovanské epopeje.   

Zámek Moravský Krumlov

Na místě, kde bylo předchozí hradiště zničeno a vypáleno v boji, byl posléze postaven hrad nový, kamenný. Jméno dostal asi podle tvaru řečiště řeky – krumm, což znamená křivý, vypouklý. Zakladatelé hradu byli pravděpodobně páni z Obřan. Hrad byl postaven ve 13. století původně jako zeměpanský hrad, poté byl v 16. století přestavěn na honosnou šlechtickou zámeckou rezidenci. Autorem návrhů na přestavbu byl pravděpodobně architekt Leonardo Garda da Bisono a během těchto úprav dostal zámek prakticky dnešní podobu. Od roku 2016 je ve vlastnictví města, nyní v něm probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Zámek z venku sice nevypadá nejlépe, ale vnitřní prostory jsou zrekonstruované. Můžete zde v současné době navštívit výstavu Slovanská epopej Alfonse Muchy, která zde setrvá několik dalších let.

Kaple svatého Floriána

Svatý Florián, ochránce před ohněm, je po staletí patronem Moravského Krumlova. Již roku 1623 stála na náměstí kašna s jeho sochou, která se však do dnešního dne nedochovala. Ke kapli, postavené jako díkůvzdání svatému Floriánu, se váže legenda o záchraně knížete Antonína Floriána z Lichtensteina. Ten, když se jednou vracel z honu, tak se mu za bouře splašili koně a ti se zastavili na okraji srázu. Na památku své záchrany dal kníže na kopci postavit kapli. Od této doby se vžil název Floriánek i pro kopec. Stavba kaple byla zahájena v roce 1695, k vysvěcení kaple došlo roku 1697. Kaple byla zasvěcena svatému Floriánovi, jehož si občané města po velkém požáru v roce 1690 zvolili za patrona města. Kaple je postavena z tesaného kamene, má 3 vchody a 4 věže v rozích. Interiér kaple tvořily dva krásné oltáře, varhany a dva zvony, ne vše se dochovalo. Záchranu a obnovení kaple proběhlo díky farnímu úřadu a farníkům v letech 1968 až 1969, kdy došlo k částečné opravě interiéru a vnějšího pláště kaple. Po roce 1989 byly obnoveny tradiční poutě svatého Floriána, které se konají každý rok v květnu.

Naučná stezka v Krumlovsko-rokytenských slepencích

Posláním národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami. Naučná stezka byla vybudována městem Moravský Krumlov, její slavnostní otevření se uskutečnilo v říjnu 2007 a v průběhu roku 2019 město informační panely a značení naučné stezky obnovilo. Naučná stezka pomocí informačních panelů seznamuje návštěvníky přehlednou a ucelenou formou s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě přírodní rezervace. Trasa naučné stezky je 15 km a je zde nainstalováno 13 informačních panelů. Některé úseky mohou využít i cyklisté. Trasa je ideální pro rodiny s dětmi, na výletě po naučné stezce si mohou děti odpočinout a zabavit se na malých hřištích s herními prvky. Panely podávají zajímavé informace o historii města, zámku a přilehlém parku, hradišti Rokyten, řece Rokytné, Mariánské studánce, národní přírodní rezervaci a stepních a lesních společenstvech v ní, doplněné fotografiemi.

Zdroj a více informací najdete na: www.mkrumlov.cz, cs.wikipedia.org

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu