REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 22.9. a svátek má Darina

Zoologická zahrada Ohrada

Svět zvířat jako na dlani
Zoologická zahrada Ohrada byla poprvé otevřena pro veřejnost 1.května 1939. Vznikla jako součást loveckého muzea v zámku Ohrada rozhodnutím tehdejšího majitele hlubockého panství Dr. Adolfa Schwarzenberga. Návštěvníci v ní mohli vidět hlavně naše tradiční druhy lovné zvěře, doplněné několika exempláři papoušků, nandu, lamy a kočkodana husarského.

Od té doby procházela zoo obdobími vývoje i stagnace. Na konci 60.let 20.století se dokonce uvažovalo o jejím zrušení. To se naštěstí nestalo, zoo byla zachráněna a od roku 1972 se rozvíjí jako samostatná organizace.

Postupně byla modernizována jednotlivá chovná zařízení a rozšiřovány plochy expozic. V roce 1982 byly otevřeny nové výběhy kopytníků a vodních ptáků na břehu Munického rybníka, čímž se významně zvětšila rozloha zoologické zahrady. Zvyšoval se i počet chovaných druhů: v letech 1972 až 1985 vzrostl téměř na trojnásobek.

REKLAMA

Zoo Ohrada začala postupně naplňovat poslání moderních zoologických zahrad – kromě rekreace návštěvníků se snaží o jejich vzdělávání a poučení, nabízí rozšíření výuky netradiční formou školám všech stupňů a zapojila se do systému ochrany přírody.

ZOO v současnosti
Je zakládajícím členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad, která vznikla v roce 1991, je také řádným členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a členem Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA).

Z členství v těchto organizací vyplývá řada závazků, které ovlivňují jak výběr dalších druhů chovaných zvířat, tak i příští vývoj zoo ve všech aspektech : modernizace expozic, ekologická výchova a vzdělávání, informační systém, servis návštěvníkům a jiné.
Vzácné druhy chovaných zvířat

Jedním z nejdůležitějích úkolů moderních zoo je ochrana přírody, rozmnožování ohrožených druhů – a pokud je to vhodné, také jejich návrat do volné přírody.

Tento proces je možný díky různým národním a mezinárodním programům, jako je např. Evropský záchovný program (EEP) nebo Evropská plemenná kniha (ESB)

Z ohrožených druhů žijících na českém území je do Evropského záchovného programu zařazena vydra říční. Zoo Ohrada proto se svým chovem vyder v EEP nemůže chybět.

Z našich svěřenců je do Evroské plemenné knihy zařazen v Čechách velmi vzácný čáp černý, sup mrchožravý a holub krvavý.

K národním programům patří projekt reintrodukce puštíka bělavého, který stále úspěšně pokračuje.

Do podobných projektů se Zoo Ohrada zapojovala i dříve. V 70.letech 20.století jsme pomáhali při reintrodukci krkavců na Šumavu, v polovině 90.let hohola severního na Třeboňsko a také při posilování populací veverek na Českolipsku.

Zvířata v zoo
Dnes chováme okolo 256 druhů zvířat ve více než 2 000 exemplářích. V souladu s tradicí se i nadále zaměřujeme na chov našich druhů s rozšířením na zvířata Evropy a mírného pásu Asie. Nechybí však ani expozice představující faunu a flóru Austrálie, Ameriky a Afriky. V posledních letech věnuje zoo zvláštní pozornost zejména ohroženým druhům české a evropské fauny.

Další modernizace stávajících expozic a výstavba nových výběhů a voliér je vedena snahou co nejvěrněji napodobit biotopy z volné přírody, a tím poskytnout chovaným zvířatům co nejlepší životní podmínky.

Kousek Ameriky, Austrálie, Afriky i Českého lesa..
Americký koutek
Koutek obsadili psouni prériový, nosálové a papoušci mniší a patagonští, kteří si budují hnízda v umělé skále. Pod nimi ve voliéře běhají divoká morčata. V sousední voliéře s křepeli virginskými bydlí přes léto i vzácný druh tukana – arassari řasnatý.

Australský koutek

Základ tvoří výběh klokanů rudokrkých s typickými stavbami tropických termitů. Na výběh navazují voliéry australských papoušků, doplněných několika druhy australských holubů, astrildů – a malý noční pavilonek s klokánky králíkovitými a kusu liščími.

Výběh s kočkodany husarskými je společně s voliérou několika druhů afrických ptáků základem budoucí malé expozice Afriky.

Postupně plánujeme výstavbu malých ucelených expozic zvířat i z jiných koutů světa.

Kontakt:
Hluboká nad Vltavou
373 41
tel.: +420 387 002 211
fax: +420 387 965 445
www.zoo-ohrada.cz

Interneotvé stránky: http://www.zoohluboka.cz/

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA