Ze skanzenu na nejznámější přehradu

Orlická přehrada je součástí Vltavské kaskády, slouží k regulaci toku řeky Vltavy pro potřeby výroby elektrické energie, jako ochrana před případnou povodní, ale také k rekreaci. Ve Skanzenu Vysoký Chlumec v přírodním areálu v údolí potoka naleznete přenesené obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty z místního regionu, které jsou na původním místě ohroženy zánikem. V tomto místě jako by se zastavil čas, přijďte se přesvědčit sami.

Vodní nádrž Orlík

Je největší přehradou v Čechách, co se zadržované vody týče. Vodní nádrž Orlík, známá také jako orlická přehrada, byla vybudována v letech 1954-1961. Orlická přehrada je současně velmi oblíbenou rekreační oblastí, která láká své návštěvníky na projížďky na lodi, člunu, šlapadlech, k surfování a dalším vodním hrátkám. Pláže na Orlické přehradě jsou většinou písečné. Pro svůj klid si přehrada také získala rybáře, kteří si zde najdou své místečko.

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen zachovává cenné památky venkovské architektury, které poskytují pohled na vývoj lidových domů od 17. do 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. Interiéry objektů pak nastiňují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

Tento region je zajímavý typem lidového domu povodí Berounky a Středočeské pahorkatiny s mnohými charakteristickými rysy. Lze na něm pozorovat stavební vlivy okolních regionů a slohových stylů. Zachované obytné i hospodářské stavby vypovídají také o historii osídlení krajiny. V muzejních sbírkách regionu se dochovalo mnoho předmětů z vybavení venkovských domácností, také lidové oděvy nebo zemědělské a řemeslnické nástroje.

Drbákov – Albertovy skály

Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály začíná u Nalžovického Podhájí, u první z informačních tabulí, které vás budou celou stezkou provázet, naleznete na nich spousty zajímavých informací. Přibližně 7,5 kilometru dlouhá naučná stezka vede po strmých skalách a překonáte na ní značné převýšení. Místy se stezka klikatí mezi skalami. Při cestě potkáte Albertovu vyhlídku, Bílou skálu, Tisovou vyhlídku či Bartůňkovu vyhlídku. Na této cestě se budete neustále jen kochat výhledy.

Část místní přírodní rezervace byla vyhlášena už v roce 1933 s názvem Drbákovské tisy. Roku 1977 bylo území rezervace rozšířeno o sousední oblast Albertových skal. Na jednom z nejkrásnějších míst středního Povltaví tu jsou hojně zastoupena přirozená lesní společenstva s tisem červeným a skalní stepi.

Zdroj a více informací naleznete na: www.strednicechy.cz, www.muzeum-pribram.cz

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu