REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 23.9. a svátek má Berta

Zámek Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města. Na místě dnešního zámku stála původně hrad (založený již ve 13. století), přestavěný roku 1492. Dokumentuje to raně renesanční brána (jedná se o první datovanou renesanční památku v našich zemích) s medailony stavebníka hradu Ladislava z Boskovic a jeho ženy z roku 1495. Další přestavba proběhla v letech 1611-18 ve slohu pozdní severoitalské renesance, a to pod vedením Jana Mottaly de Bonnamone pro Ladislava Velena ze Žerotína. Bylo vystavěno severní křídlo nového paláce s hranolovou věží a vytvořeny nádvorní arkády v přízemí i v patrech s plastickými reliéfy. Poslední velké stavební změny se udály po požáru r. 1840, kdy byla velká část „starého zámku“ stržena nebo přestavěna v empírovém slohu. Manýristická arkádová křídla „nového zámku“ zůstala zachována,  ze „starého zámku“  se v původním vzhledu dochoval rytířský sál, sklepení, portál a již zmíněné portrétní medailony.

Otevřeno je 5 stálých okruhů, příležitostné výstavy a zámecká kavárna.

Zámecké expozice:

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna
Jak se žilo na venkově
Barevná planeta

REKLAMA

Bezbariérový přístup do expozic je možný pouze po předešlé domluvě. Bezbariérový přístup nelze umožnit do Středověké mučírny.

Prohlídkové okruhy:

Středověká mučírna

Právo útrpné je tématem expozice, nazvané Středověká mučírna, která vznikla v roce 2007 ve sklepeních moravskotřebovského zámku. Expozice vás seznámí s nelidskými praktikami tortury. Právě zde můžete pocítit hrůznou atmosféru mučírny i katovny a na vlastní kůži si vyzkoušet různé mučící nástroje a donucovací prostředky jako je španělská bota, pranýř, palečnice, stolička pro čarodějnice či skřipec.
 Moravské Třebové bylo uděleno hrdelní právo kolem roku 1406, katovna a mučírna byla dříve umístěna za hradbami města. Současná expozice v prostorách sklepení bývalého boskovického hradu je připomínkou tohoto tragického období.
 Přijďte si vyzkoušet středověk na vlastní kůži!

Alchymistická laboratoř mistra  Bonaciny

Nová interaktivní a multimediální expozice Vás zavede do laboratoře Mistra Bonaciny, astrologa, alchymisty a  dvorního lékaře Ladislava Velena ze Žerotína. Laboratoří Vás provedou tajemní alchymistovi pomocníci a když se na Vás usměje štěstí, získáte elixír věčného mládí. Seznámíte se nástroji praktické alchymie – křivulemi, alembiky, athanory, dózami, tavící pecí, a podobně. Na vlastní oči uvidíte strážce alchymistovy laboratoře – Golema, zažijete magické alchymistické pokusy, nahlédnete do Žerotínova horoskopu narození a rozpoznáte bohatou alchymistickou symbolikou.
Expozice dále přibližuje život výrazné osobnosti Ladislava Velena ze Žerotína , který zdědil  Moravskou Třebovou po svém strýci Janu z Boskovic v roce 1589. Ladislav ve městě žil až od roku 1600 do roku 1621. Díky němu začalo město vzkvétat po hospodářské i kulturní stránce a bylo nazýváno Moravskými Athénami. Ladislav zval ke svému dvoru spoustu umělců a vědců. Spolu se svým osobním lékařem  M.E.Bonacinou se zabýval alchymií a astrologií. Bonacina je rovněž autorem alchymistického spisu, který věnoval Žerotínovi. 
Poodhalte roušku tajemství nad věčným koloběhem života a smrti!

Poklady Moravské Třebové

Expozice začíná obdobím humanismu a renesance, která zanechala v Moravské Třebové významné stopy. K nejvýznamnějším památkám patří bezesporu flanderská tapiserie z počátku 16. století s námětem z řecké mytologie. Vyjímečné jsou také portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé, kteří nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492. Ten je (spolu s portálem tovačovského zámku) nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Uvidíte i renesanční epitaf, obraz Madony pocházející z italského prostředí, soubor kamnových kachlů nebo ojedinělou nádobu na objetiny z konce 16. století.
V dalších místnostech expozice se můžete seznámit s životním stylem měšťanské třídy od konce 17. až po počátek 20.století. Mezi významné měšťany v této době patřila rodina Wondrů. Johan Anton Wodra  byl  majitel první  továrny ve městě, která byla založena v roce 1803. Jeho syn Josef Johann byl velmi úspěšným továrníkem a starostou města. Vnuk Josefa Johana Wondry, Ludwig Vinzenz Holzmaister  nechal v letech 1904 – 06 postavit budovu městského muzea. V expozici se můžete mimo jiné podívat na barokní obrazy Judy Tadeáše Suppera, portréty členů rodu Wondrů, shlédnout můžete cechovní znaky a truhlice, cínové cechovní poháry, pohřební štíty nebo formu na modrotisk. Dobový nábytek dokumentuje vývoj interiérového umění od baroka z 18. století až po přelom 19. a 20. století. Zajímavá je například černá pánská ložnice nebo funkční čembalo.
Celá prohldka končí v Rytířském sále, v jednom z mála dochovaných prostorů původního boskovického hradu z konce 15. století. Na svornících pozdněgotické křžové klenby jsou restaurované alianční znaky pánů z Boskovic, pánů z Dubé a Lipé, pánů z Kravař a pánů z Rožmberka.

Jak se žilo na venkově

Tato expozice ukazuje styl života našich předků. Přibližuje jejich každodenní život, tak vzdálený našemu současnému způsobu existence. Na Moravskotřebovsku se hodně pěstoval len a tkalo lněné sukno. Návštěvníci si sami mohou vyzkoušet jak je snadné ovládat tkalcovský stav. Kromě tkalcovského stavu můžete vidět další nástroje našich předků na výrobu sukna a plátna, zařízení selské jizby či dávný mandl.

Barevná planeta

Výstava je situována do starobylého podzemního prostoru bývalé černé kuchyně, která sloužila obyvatelům zámku už před více jak 500 lety. Od požáru z roku 1842, kdy byla část zámku přestavěna, tak našel tento zajímavý prostor nové využití.
Tato nová expozice je věnována především geologickému vývoji – a to jak celkovému vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak vývoji Moravskotřebovského regionu, tedy na oblasti jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo Hřebečského hřbetu. Můžete se těšit například na třetihorní žraloky, kteří tu žily před milióny let a zůstaly tu po nich zkaměnělé zuby, tak i na celou řadu dalšch zkamenělin. K vidění tu jsou i ukázky hornin z našeho regionu, který je z geologického hlediska velmi zajímavý.
Část expozice návštěvníky seznamuje s historii těžby nerostů na Moravskotřebovsku. Pro mladší jsou připraveny i skládací kostky s dannou tématikou. Nově nabyté informace a znalosti si také můžete ověřit kvízem na interaktivní dotekové obrazovce.
Expozice je součástí nového turistického projektu Hřebečsk
é důlní stezky.

Více info na: www:zamekmoravskatrebova.cz

Kalendář plánovaných akcí

Vstupné

Středověká mučírna:
plné: 70,- Kč
snížené: 40,- Kč
rodinné: 200,- Kč

Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny:
plné: 60,- Kč
snížené: 40,- Kč
rodinné: 180,- Kč
 
Poklady Moravské Třebové:
plné: 70,- Kč
snížené: 40,- Kč
rodinné: 200,- Kč

Otevírací doba

duben – říjen
Po: zavřeno
Út – Ne: 10:00 – 16:00

červenec, srpen

Po: zavřeno
Út – Ne: 09:00 – 17:00
– noční prohlídky

Otevřené expozice při nočních prohlídkách:
1. Středověká mučírna
2. Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
3. Poklady Moravské Třebové

Adresa:
Zámecké náměstí 1, Moravská Třebová, 57101
+420 461 312 458 – pokladna
[email protected]
www.zamekmoravskatrebova.cz

Interneotvé stránky:

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA