REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 22.9. a svátek má Darina

Stekník zámek

Zámek patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Od roku 1997 prochází celkovou rekonstrukcí. Veřejnosti budou v letošním roce 2015 poprvé zpřístupněny nově zrestaurované prostory: zámecké kaple s původním mobiliářem z r. 1772, dále vstupní hala a chodby prvního patra. S průvodcem se také podíváte do salónů jižního a západního křídla zámku, kde probíhá výstava historických hraček a kočárků. Samostatně jsou zpřístupněny chodby přízemí zámku, kde je umístěn výstavní prostor a samozřejmě je návštěvníkům otevřena zámecká terasovitá zahrada, kterou si mohou projít samostatně.

Historie zámku

 Na místě dnešního zámku stávala kolem roku 1600 pozdně středověká tvrz rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic. Kaplířové drželi Stekník až do začátku Třicetileté války, kdy jim byl z náboženských důvodů zkonfiskován. V roce 1681 kupuje zbytky vyhořelé tvrze bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek, později nobilitovaný do šlechtického stavu s přídomkem z Klaudensteina. Na místě tvrze staví zámek ve stylu vrcholného baroka. Ve  2. pol. 18. století, za jeho vnuka Jana Františka sv. pána z Klaudensteina dochází k rokokové úpravě objektu.  Stekník držel od r. 1760, v roce 1772 získává pro svůj rod hraběcí titul a roku 1775 posílil svůj stav spojením s významným hraběcím rodem Hohenembsů (sňatkem s Marií Franciscou hraběnkou z Hohenembs). Roku 1796 prodal Stekník, rytíři Josefu Korbovi z Weidenheimu. V držení tohoto severočeského rodu byl zámek až do r. 1892. Poté přešel dědičně v držbu rodiny Hennetů. Judr. Leopold sv. pán z Hennetu prodal statek v r. 1907 skrz centrální direkci firmě Hielle a Dittrich v Praze, Fridrichu Gimbelovi. Po něm zdědil Stekník švýcarský konzul Gérold Déteindre, který byl posledním soukromým majitelem objektu. Potomci Gérolda Détéindre potom drželi velkostatek Stekník až do prosince r. 1949. Tehdy byl velkostatek Stekník (včetně zámku a mobiliáře) Československou vládou vykoupen v rámci tzv. Náhradové dohody uzavřené mezi Švýcarskou Konfederací a Československou republikou. Pozemky velkostatku Stekník byly následně rozparcelovány a samotný zámek začal sloužit Výzkumnému ústavu chmelařskému v Žatci. Později jej užívala Národní galerie Praha, která zde umístila depozitář obrazů. V roce 1996 byl převeden do správy Národního památkového ústavu, územní památková správa v Praze, který jej spravuje dosud. Později jej užívala Národní galerie Praha, která zde umístila depozitář obrazů. V roce 1996 byl převeden do správy Národního památkového ústavu (tehdy Památkový ústav v Ú/L). Dnes Národní památkový ústav, územní památková správa Praha.

Otvírací doba na zámku Stekník

Leden – březen zavřeno
Duben: sobota – neděle 10:00 – 16:00
Květen: středa – neděle 10:00 – 17:00
Červen – Srpen: úterý – neděle 10:00 – 17:00
Září: středa – neděle 10:00 – 17:00
Říjen: sobota – neděle 10:00 – 16:00
Listopad – Prosinec zavřeno

REKLAMA

Co u nás uvidíte

– nově zrestaurovanou chodbu a halu v prvním patře zámku
– jižní salóny zámku s výstavou historických kočárků a hraček sběratelky Hanky Mullerové.
– cestou do západního křídla, nahlédnete do hlavního sálu, který je před rekonstrukcí
– západní salóny (jídelnu, kuchyni, kuřácký pokoj a rohový pokoj)
–  nově zrestaurovanou kapli Navštívení Panny Marie s původním mobiliářem z r. 1772

Více se dozvíte na www.zamek-steknik.cz.

Interneotvé stránky: http://www.zamek-steknik.cz

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA