Poznejte severskou tundru v Čechách – Blíž přírodě!

Malebný horský kraj, široká škála možností pro turistiku i cyklistiku a hlavně rozmanitost krajiny – takový je severozápad České republiky a zdejší Krušné hory.

Ať se do těchto míst vydáte pěšky nebo na kole, nemůžete si nevšimnout rašelinišť, jejichž zárodky sahají až do období třetihor. Mezi rašeliníkem navíc můžete spatřit vzácnou rosnatku okrouhlolistou, vyhlížející mouchy nebo komáry. Při větším štěstí zde můžete potkat i vzácného tetřívka obecného.

Ač v současnosti přírodní park, Krušné hory si až do dnešních dnů s sebou nesou z předchozích let pozůstatky devastace. Původní podoba krajiny a rašelinišť utrpěla tehdejšími zemědělskými plány a lesním hospodařením. Lesy ustoupily průmyslovým zplodinám a kyselým dešťům a následně je nahradily uměle vysázené stříbrné smrky.

Moderní třetihory na Cínoveckém hřbetu

V těchto dnech se však krajina Krušnohoří navrací ke své původní podobě. Jednou z aktivit zaměřenou na obnovu rašeliništního systému je také program NET4GAS Blíž přírodě a jeho projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách. Díky němu se už dnes například do oblasti Cínoveckého hřbetu navrací původní ekosystémy.

V oblasti Cínoveckého hřbetu bylo zrevitalizováno přibližně 20 hektarů rašelinišť, přičemž si sami během svého výletu můžete všimnout dřevěných přehrážek, které zadržují odtok vody a přispívají tak ke znovuvytváření ekosystémů fixovaných na vlhkost. Přesvědčte se sami na vlastní oči a najděte jednu z více než 170 dřevěných přehrážek. Revitalizační práce i zdejší krajinu Vám více přiblíží podél lokality umístěné informační panely.
 
Návštěvu okolí Cínovce můžete odstartovat například na Komáří hůrce, kam se dostanete lanovkou z Krupky. Cestou se můžete pokochat výhledem na Lysou horu a následně už budete procházet horskými mokřady a rašeliništi, které i dnes stále připomínají severskou tundru. Cesta z Komáří hůrky do nitra Krušnohoří měří sedm a půl kilometru. Pro ty z vás, kteří se na výlet vydají na kolech, se vysloveně nabízí cesta po cyklostezce 3010.

Revitalizace Krušnohorska v Lesné

Pokud Vás rašeliniště zaujmou a rozhodnete se dozvědět více, nebo naopak nemáte namířeno na Cínovecký hřbet, ale chcete poznat Kuršnohoří, navštivte výstavu ve Vzdělávacím a rekreačním centru Lesná . Zdejší expozice Vám představí samotné pohoří, jeho taje a nastíní i problémy, se kterými se snaží krajina bojovat. Expozice je pro veřejnost přístupná od 18. června do konce července. Pro ty nedočkavé z Vás jsou informace o Krušnohorsku také na www.blizprirode.cz.

Jelikož oblast podnikání společnosti NET4GAS, s.r.o., úzce souvisí s otázkou ochrany přírody, rozvíjí již od roku 2007 strategii firemní filantropie realizovanou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Program je v České republice svou dlouhodobostí a systematičností ojedinělým. Již od roku 2007 můžete tak díky partnerství s Českým svazem ochránců přírody, DAPHNE ČR i dalšími organizacemi ročně poznat více než desítky nových nebo zrekonstruovaných přírodně cenných míst po celé České republice, na kterých vznikly nové povalové chodníky, přemostění, ptačí a bobří pozorovatelny či odpočívadla, odkud můžete pozorovat místní faunu a floru nebo se „jen“ kochat okolím. Na některých lokalitách se nacházejí i interaktivní vzdělávací pomůcky pro děti, a proto se zde nebudou nudit ani ti nejmenší. Území podporovaná programem NET4GAS Blíž přírodě se stala útočištěm mnoha druhů živočichů i rostlin. Buďte s námi blíž přírodě a vyrazte do na výlet! Zajímavé tipy najdete na www.blizprirode.cz.

Interneotvé stránky: http://www.blizprirode.cz/cz/

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu