Nechory

Prušánecká sklepní kolonie Nechory je legendou moravského vinařství. Ohromuje nejen svojí rozlohou, ale především geniem loci. Rozsáhlý areál čítající více než 400 sklepů se dělí na Vrchní a Spodní Nechory. Existence souboru vinařských staveb v této lokalitě je poprvé zmiňována v polovině 18. století, o sto let později zachycuje mapa již kolem 70 búd a 60 sklepů bez lisoven. Převládajícími stavbami kolonie jsou dnes přízemní lisovny se sklepy. Búdy jsou vodorovnou chodbou (tzv. žebračkou) spojeny se šíjí, která překonává výškový rozdíl a vede do vlastního sklepa. Nejstarší lisovny jsou štítově orientované a původně byly postaveny technikou nabíjení. Základy byly z kamene a hliněné malty, stěny z hlíny budované nabíjením, z nepálených cihel nebo hliněných válků, které se formovaly z hlíny, slámy a plev. Výtvarné řešení původních búd vychází z místní tradice, stěny byly buď bílé nebo se lička přibarvovala modrou či zelenou skalicí, případně okrovou hlínou. Podrovnávky zdí jsou různobarevně odlišeny, některé jsou lemovány úzkým řádkem s jednoduchým ornamentálním motivem. Zdejší raritou je Nechorský betlém, na kterém jeho autor Josef Kratochvíl ztvárnil místní vinaře při práci. Pro vystavení v kostele se zdál betlém příliš rouhavý, a tak skončil v soukromém majetku rodiny Pšovských.

Vinařské stavby v Nechorách byly občas ničeny požáry, jejichž příčinou byla většinou neopatrnost při vypalování beček sírou. Své stopy na vzhledu areálu zanechal i zub času. Kvůli špatnému stavu zdiva musely být přestavěny i hodnotné stavby z přelomu 18. a 19. století. Kopie původních búd číslo 9 a 11 jsou umístěny v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Patrové lisovny vystavěné ve 20. století tvoří souvislou řadu, místnosti v podstřeší slouží k ubytování či společenským účelům. Neobvyklý název sklepní vesnice, která má i svého strážného ducha Ochechulu, vysvětluje pověst o nestřídmém vinaři, který cestou domů upadl a zůstal ležet u cesty. Na otázku kolemjdoucích „Si chorý?" odpověděl: „Ne chorý, opitý". Jiný výklad tvrdí, že ten, kdo pije víno z prušáneckých sklepů, je zdravý, nikoli chorý. Nechory byly a dodnes jsou důležitým společenským centrem, kde se vinaři scházejí nejen v neděli, ale i ve všední den. Za první republiky se v búdách často pořádali politické schůzky. Kostrukce lisoven a sklepů umožňovala odposlech politických protivníků u okének nebo u rampúchů. Dobový kronikář to zaznamenal slovy:
„Před volbama sa piuo hodně a po volbách eště věc. Ti co vyhráli, pili na radosť, a ti co prohráli, pili zaséj na zuosť. Najvěc sa však napili ti, co neměli žádných vinohradů. Tým to byuo jedno, kdo vyhráu, alebo prohráu. Ti pili u obojích."

Interneotvé stránky: http://www.otevrenesklepy.cz/cs/obce-a-region-92/obecId/18

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu