REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 4.6. a svátek má Dalibor

Město Mělník

Nad soutokem Labe a Vltavy existovalo již v 9. století slovanské hradiště, ale samotné město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25.listopadu 1274. Mělník prohlásil natrvalo za věnné město českých královen až  Karel IV. Ten sem dal přivézt z Burgundska a ze Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství.

Do konce 15. století město díky svým vinicím hospodářsky prosperovalo, ale od nástupu Habsburků začala jeho stagnace a později úpadek. Ten vyvrcholil za třicetileté války, kdy bylo město drancováno a vypáleno. Od konce 18.století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. Jen málo se ho dotkla průmyslová revoluce. Od roku 1850 je okresním městem, sídlí zde významné státní a samosprávné úřady, školy, banky a další instituce. Mělník se stal přirozeným centrem širšího regionu a toto své postavení si udržuje dodnes.

Zámek Mělník

Původní hrad byl v 16. století přestavěn v renesanční zámek, přibylo severní křídlo s věží a arkádami, které jsou bohatě zdobeny sgrafity.
Během třicetileté války zámek velmi zpustnul a v roce 1646 byl zastavěn hraběti z rodu Černínů. Ten potom koupil panství od císaře Leopolda I. Poslední dědička z rodu Černínů Marie Ludmila se v roce 1753 provdala za Augusta Antona Lobkowicze a zámek přešel do rukou tohoto šlechtického rodu, v jehož držení zůstal dodnes (s výjimkou komunistické éry, kdy byl zámek zestátněn). Po restituci byla v r. 1992 zahájena rozsáhlá obnova zámku. V současné době zámek slouží jako sídlo majitele, je ale přístupný i veřejnosti. Navštívit je možné bohatě vybavené interiéry s lobkowiczkými sbírkami, historické vinné sklepy, zámeckou cukrárnu a restauraci i domluvit si degustaci vín zámeckého vinařství.

REKLAMA

Chrám sv. Petra a Pavla

Chrám slouží především církevním účelům, ale během turistické sezóny bývá možnost nahlédnout do krásného bohatě barokně vybaveného interiéru této významné architektonické památky, jejíž stavební vývoj započal již na přelomu 10. a 11. století. Kostelem pravidelně zní hlas varhan při cyklu letních chrámových koncertů. Veřejnosti je také zpřístupněna opravená gotická věž, z níž se naskýtá skutečně impozantní výhled do okolní krajiny (Říp, České středohoří, Bezděz).
Zdejší kostnice v kryptě pod presbytářem chrámu je vyhledávaným cílem návštěvníků. Zde v letech 1915–1919 odborně prozkoumal a srovnal ostatky 10–15 000 osob antropolog prof. Jindřich Matiegka.

Regionální muzeum Mělník

Objekt bývalého kapucínského kláštera na mělnickém náměstí se po celkové rekonstrukci stal sídlem muzea. Expozice mělnického muzea se snaží zachytit poměrně široké spektrum života v mělnickém regionu jak v minulosti, tak i v současnosti. Navíc má toto muzeum dvě specializace – historii výroby kočárků v Čechách a české vinařství, které jsou svým způsobem unikátní, a to se obráží i v řešení expozic (vinařství se nachází v autentických sklepích z 2. pol. 14. století, expozici kočárků je věnován nedaleký samostatný objekt).

Pražská brána – Galerie ve věži

Gotická věž Pražské brány, nejstarší dochovaná součást středověkého opevnění, střežila jižní vstup do hradbami opevněného města. Severní brána, zvaná Labská, se nedochovala, třetí možný vstup, branka pro pěší zvaná fortna, vedla do vinic. Pražská brána sloužila rovněž jako městské vězení a po určitý čas zde byl umístěn i vodojem městského vodovodu. V roce 1968 vybudoval akademický malíř Vladimír Veselý prostorách věže originální výtvarnou galerii. Díky tomu můžeme dnes vystoupat do pěti pater věže a sledovat odtud unikátní výhled na město. Vedle estetického zážitku z výtvarných výstav mladých umělců i renomovaných výtvarníků v galerii, kterou dnes provozuje Mělnické kulturní centrum, nabízí Pražská brána i příjemné osvěžení v kavárně. K raritám patří i doprava nápojů speciálním ručně kovaným výtahem. 

Podzemí

Podzemní systém, budovaný postupně ve 13. a 14. století v pískovci a opuce mělnického kopce, se nachází pod celým historickým jádrem města. Podzemí se využívalo jako běžné sklepy, skladiště potravin a zboží. V případě požáru nebo válečného nebezpečí sloužily tyto prostory také jako úkryt pro obyvatelstvo, měšťané zde rovněž ukrývali své cennosti. V nejistých dobách mohli mít měšťané v podzemí vybudovaný nouzový úkryt včetně zásob trvanlivých potravin na několik dní, a v případě potřeby podzemí poskytovalo únikovou cestu ústící za hradbami, mimo městský areál. Velkou výhodou byl také přímý přístup ke zdroji pitné vody, k unikátní středověké studni pod náměstím. Ta dlouho byla jediným zdrojem vody ve městě a svými rozměry, především rekordní šířkou 4,54 m, dodnes fascinuje. Přístupná je dnes pouze z podzemí. Prohlídky s průvodcem začínají v Turistickém informačním centru.

Mělník je vyhlášený svými pravidelnými kulturně-společenskými a dalšími akcemi. Zářijové Mělnické vinobraní je největší a nejstarší vinařskou akcí v Čechách, jarní Vinná noc, letní Mělnický košt a adventní jarmark s ochutnáním mladých vín regionálních vinařů rovněž dodnes hlásají slávu vyhlášeného mělnického vína. Mělnické kulturní léto nabízí od července do září bohatou nabídku koncertů, divadelních představení, promítání letního kina, dětských programů, letní park s relaxační a kreativní zónou a řadu dalších, převážně bezplatných akcí, z nichž většina se odehrává pod širým nebem.

Město Mělník

adresa: Turistické  informační centrum Mělník, Legionářů 51, Mělník
telefon: + 420 315 627 503
email: [email protected]

www.melnik.info, www.melnik.cz

Interneotvé stránky: http://www.melnik.cz/

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA