REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 23.9. a svátek má Berta

Ivančice

Několik vět o městě Ivančice …

Město Ivančice, od roku 2003 pověřené výkonem státní správy III. stupně, čítá s připojenými obcemi Budkovicemi, Hrubšicemi a Řeznovicemi 9255 obyvatel (stav k 1.1. 2007). Nadmořská výška náměstí je 208 m.
Patří mezi nejstarší města na Moravě, když jejich založení spadá do doby panování markraběte Vladislava Jindřicha, jenž vládl v letech 1196-1222. Největší rozkvět zažily Ivančice v 16. století, kdy byly sedmým až osmým největším městě na Moravě. Velký zdroj bývalo zdejší vinařství. Již na nejstarší dochované městské pečeti (1382) jsou jako symbol tří vinné kádě, později poháry.

Historie:

Příhodná poloha v teplé kotlině jižní Moravy na soutoku tří řek – Jihlavy, Oslavy a Rokytné – a na důležité křižovatce historických obchodních cest vysvětluje dávné osídlení místa. Dokládají to nálezy z doby kamenné a bronzové.Úvod do středověkých dějin tvořily prvé rody slovanských osadníků, kteří sem přišli v 6. století v době stěhování národů.Za předchůdce dnešního města můžeme považovat velkomoravské hradiště na ostrohu Réna nad Ivančicemi, o jehož existenci v 9. století s palisádovým opevněním se dozvídáme z archeologických nálezů. Bylo tu tržiště na křižovatce cest z Uher a Podunají, hrad měl též strážní funkci. Po zániku hradiště se správní centrum zformovalo u řeky v údolí.
První písemná zpráva o městu Ivančicích pochází z roku 1221. O významu Ivančic v té době svědčí královské výsady, které jim r. 1228 udělil král Václav II. Roku 1486 se staly městem poddanským, když přešly do majetku pánů z Pernštejna, později z Lipé. Součástí města bývala odedávna židovská komunita. Nejstarší pomník památkově chráněném židovském hřbitově má vročení 1548.

Kulturní vzepětí v 16. století

Postarali se o ně čeští bratří a zvláště biskup Jan Blahoslav, který tu působil od roku 1558 až do své smrti r. 1571. Dík humanitním dílům (Musica, Gramatika česká, Filipika proti misomusům, překlad Nového zákona) která zde vydal, staly se Ivančice tehdejším centrem moravské vzdělanosti. Obchodní cesty přinášely nejen blahobyt, ale i zkázu Ještě před založením města, v letech 1142 a 1146, vydrancovaly vesnická sídla kruté výpravy českého knížete Vladislava II., při trestné výpravě na synovce Konráda I. Znojemského. V létě a na podzim 1185 zas oblast postihly ničivé vpády vojska českého knížete Bedřicha se známou bitvou u Loděnic. Největší pohromu zažily Ivančice r. 1304. Tehdy je přepadl oddíl Kumánů – divocí bojovníci ve službách vojska Albrechta Habsburského. Veškeré obyvatelstvo, hledající úkryt v kostele, bylo tam upáleno. V létech 1424-35 zas královské město soužila husitská posádka. Pozdější slibný rozvoj přerušila třicetiletá válka s pleněním v letech 1623-1625 uherskou armádou Bethlena Gábora i císařskými vojsky a obsazením města Švédy r. 1645. Morová epidemie to strašné dílo dokonala, nadlouho pustly domy i vinice.
Nic však nezničilo vůli obyvatel, kteří opět zapisují Ivančice do dějin v 19. století, tentokrát jako důležité středisko národního obrození, aby pro časy dnešní uchovaly památku na osobnosti, které Ivančicemi prošly, zde žily a tvořily a posunuly vývoj kupředu. V r. 1866 tu byla založena rolnická škola, druhá svého druhu na Moravě, r. 1892 ústav pro hluchoněmé a v roce 1919 Gymnázium Jana Blahoslava.

REKLAMA

Významné osobnosti:

Ivančice daly světu několik významných osobností kultury a umění. Nejslavnější – malíř Alfons Mucha a herec Vladimír Menšík – dnes mají v Ivančicích své stálé expozice. Beneš Method Kulda (1820 – 1903), byl prvním sběratelem a vydavatelem moravských národních pohádek.

Navštivte zdejší památky:

Nejcennější z nich je románský kostel sv. Petra a Pavla z poloviny 12. století, jenž nemá v českých zemích obdoby. Stoji v Řeznovicích – místní části Ivančic. Náměstí Ivančic dominuje gotický kostel s hranolovou věží, zdobí je barokní mariánské sousoší z r. 1726 a kašna se soškou sv. Floriána. Mezi historickými domy vynikají radnice – Dům pánů z Lipé – a renesanční budova Památníku A. Muchy. Významnou památkou je rozsáhlý židovský hřbitov v Mřenkové ulici. Po českých bratrech zůstala věž kaple, budova bratrské akademie a archeologické vykopávky. Technickou památka: železniční viadukt nad řekou Jihlavou (výška 42 m) z r. 1870).
V renesančním Památníku Alfonse Muchy je stálá expozice dvou nejslavnějších "Vančáků", stálá expozice Alfonse Muchy a stálá expozice Vladimíra Menšíka.

Současnost:

Dnešní Ivančice jsou moderním městem se čtyřmi základními, dvěma středními školami a odborným učilištěm. Prvotní snaha vedení města spočívá v zajišťování potřebné infrastruktury a kvalitního chodu škol. O kulturní vyžití se tu kromě zájmových organizací a škol stará příspěvková organizace města – Kulturní a informační centrum.

Mezi městské akce většího významu lze zařadit dvoudenní květnové Slavnosti chřestu, Ivančickou pouť s třídenním programem, obě na hlavním náměstí. Pohádkový les pořádaný Domem dětí a mládeže v parku na Réně je na začátku června vítaným a hojně navštěvovaným zpestřením pro rodiče s dětmi.

Všem, kteří do města zavítají, je třeba doporučit návštěvu Památníku Alfonse Muchy s další stálo
u expozicí Vl. Menšíka a příležitostnými výstavami.
Nádherná okolní příroda, se svými řekami, lesy a rybníky, vybízí cyklisty či pěší na romantické výlety do různých směrů na řadě tras.

Ivančické letovisko Stříbrný mlýn

Pokud chcete navštívit místo, kde na Vás dýchne klid, pohoda a vůně výborné kávy, můžete se zastavit v letovisku Stříbský mlýn. Zdejší kavárna s galerií nabízí o víkendech posezení v prostředí plném inspirace a malebnosti. Pokud zde budete v létě, užijete si koupání v řece Jihlavě a slunění na rozlehlé louce ve stínu prastarých vrb.

KULTURNÍ a INFORMAČNÍ CENTRUM IVANČICE

Čím se zabýváme?

Poskytování informací o službách v Ivančicích (i telefonicky)

Vydávání Ivančického zpravodaje

Stálá expozice Vladimíra Menšíka

Stálá expozice Alfonse Muchy

Divadla, koncerty, zábavná představení

Výstavy v galerii a sklepení Památníku A. Muchy

Představení pro mateřské, základní a střední školy

Pořádání akcí města – pouť, slavnosti, trhy…

Zájezdy poznávací a za kulturou

Kondiční pobyty s racionální výživou

Vydávání a prodej propagačních materiálů, pohlednic

Vydávání  infokatalogu

Pondělí, středa 9.00–12.00 13.00–17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 9.00–12.00 13.00–16.00
Sobota, neděle,

státní svátky

  13.00–17.00

Soboty a neděle

v červenci a srpnu

9.00–12.00 13.00–17.00

Kontakt:
KIC Ivančice
Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
tel./fax 546 451 870
e-mail: [email protected]

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA NALEZNETE ZDE!

Program kina

Výstavy

Turistické informace

Interneotvé stránky: http://www.ivancice.cz

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA