REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 23.9. a svátek má Berta

Hrad Kašperk

Šumavský, nikdy nedobitý hrad Kašperk založil v roce 1356 císař a král Karel IV. jako hrad strážní. Kašperk, původně Karlsberg, později také Karlšperk, hlídal zemskou hranici s Bavorskem, střežil Zlatou stezku, po které se do českých zemí dovážela cenná sůl, a také poskytoval ochranu zlatým dolům v okolí města Kašperkých Hor. Hrad je poměrně nezvyklý svou dispozicí, jádro tvoří dvě věže spojené hradním palácem – podobné řešení již v České republice není takto dochované na žádném jiném hradě. Unikátní je také dochovaná původní cihlová střecha západní věže ze čtrnáctého století. Kašperk je také českým nejvýše položeným královským hradem, leží 886 metrů nad mořem.

Historie

Hrad Kašperk byl vybudován na severozápadním výběžku hory Ždánova, na půdorysu 300 metrů dlouhého protáhlého oválu. Hrad nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. Kašperk měl jednak ochránit zlaté doly v okolí Kašperských Hor, zemskou hranici s Bavorskem a také Zlatou stezku. Ta spojovala Čechy s Bavorskem a dále s vyspělými oblastmi západní Evropy. Jedna z jejích větví vedla přes Kašperské Hory.

I když měl Kašperk statut hradu královského, nespravovala jej přímo královská komora. Král jej pronajímal takzvaným zástavním držitelům, většinou významným královým věřitelům, samozřejmě i s celým kašperským panstvím. Hrad se stal sídlem popravy, což znamenalo, že každému pánu na Kašperku příslušelo právo a povinnost pečovat o veřejný pořádek a bezpečnost, stejně tak jako stíhat provinilce v Prácheňském kraji (oblast jihozápadních Čech).

Prvním zástavním držitelem hradu byl druhý pražský arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. Například v letech 1411 až 1454 přešel hrad do držení rodu Zmrzlíků ze Svojšína a Orlíka. Jelikož tento rod patřil ke stoupencům kalicha, Kašperku se vyhnula hrozba pustošivých husitských útoků. Naopak, sami z hradu podnikali loupeživé nájezdy na území sousedních katolických Bavor.

REKLAMA

Ve druhé polovině 15. století přešel hrad Kašperk do držení významného rodu Šternberků ze Šternberka. Když Zdeněk ze Šternberka zorganizoval v roce 1465 odbojné seskupení usilující o sesazení Jiřího z Poděbrad z českého trůnu, byl do tohoto odboje "zapleten" i Kašperk. Posádka proto se proto připravovala na obléhání královským vojskem a v této době byla pravděpodobně spěšně vystavena pevnůstka Pustý hrádek, stojící 400 m východně na výše položeném místě. Dnes zbylo z tohoto předsunutého opevnění jen torzo. S blížícím se koncem 16. století hrad postupně ztrácel svůj původní význam, na jeho pravidelnou údržbu se již prostředků nedostávalo, hrad chátral. Královská komora začala rozprodávat kašperské panství. Nakonec v roce 1616 odkoupilo již zpustlý hrad Kašperk nedaleké Město Kašperské Hory, které je vlastníkem i provozovatelem hradu Kašperk i dnes.

Prohlídkové okruhy

Okruh Západní věž:
Tato prohlídka je spíše klasickým hradním prohlídkovým okruhem. Obnáší prohlídku budovy purkrabství a expozici, která je zaměřena jednak na mládí Karla IV., jednak obecněji na život ve středověku – návštěvníci se například mohou vyzkoušet, jak se ve středověku učilo psaní. Dále prohlídka pokračuje v hradním paláci a v západní věži, na jejímž vrcholu je kromě vyhlídky také dochovaná původní cihlová střecha ze 14. století.

Prohlídka trvá přibližně 50 min.

Okruh Východní věž:
Prohlídka je sice poněkud syrovější, více se však zaměřuje na poznání hradu jako takového, na poznání stavebních postupů při stavbě hradu a na následný vývoj hradu. Součástí prohlídky je bývalá hradní kaple, sklepení s ukázkou stavebních postupů a řemesel účastnících se výstavby hradu a také nová šindelová střecha východní věže, která umožňuje působivý výhled do všech čtyř světových stran. Během prohlídky se tak prochází parkánem, což je hradní prostor, který nebývá běžně zpřístupňován.

Prohlídka trvá přibližně 50 min.


Dětské prohlídky: „Staň se rytířem nebo dvorní dámou“

Nové vylepšené interaktivní prohlídky pro děti ve věku 6–11 let. Prohlídka hradu probíhá formou soutěží a plnění úkolů, tématicky je zaměřená na výchovu mladého prince a dvorní dámy. Kapacita jedné je 20 dětí a doprovod do 20 osob. Na tuto prohlídku je nutné se předem telefonicky objednat v průběhu otevírací doby hradu na telefonním čísle: 376 582 324. Rezervované vstupenky je třeba si vyzvednout nejpozději 10 minut před začátkem prohlídky.
Děti si při prohlídce hradu oblečou středověké šaty, zatančí si na středověkou hudbu, na základě indicií vyluští tajenku o době Karla IV., vyzkouší si své bojové umění i vytříbenost dvorského chování. Pokud vše zvládnou, budou přijati do stavu rytířského nebo mezi dvorní dámy.

Okolí hradu

Okolí hradu láká dalšími zastávkami. Cca 400 m východně od hradu leží zbytky předsunutého opevnění hradu pojmenovaného Pustý hrádek, odkud je díky jeho vysoké nadmořské výšce 924 m nad mořem krásný výhled na samotný hrad a celou Šumavu. Kašperské Hory jsou jedním z hlavních výchozích míst při návštěvách Šumavy. Nachází se tu cenné historické památky, např. gotický kostel sv. Mikuláše, arciděkanský kostel sv. Markéty nebo historická budova radnice. Dalšími atraktivními místy v okolí hradu jsou Obří hrad u Popelné, sklárny v Anníně nebo bývalé keltské hradiště (oppidum) na vrchu Sedlo u Albrechtic.

Kontakt:
Žlíbek 55
Kašperské Hory
34192
email: [email protected]

Navštivte Naši prezentaci na facebooku!

Hrad Kašperk

Interneotvé stránky: http://www.kasperk.cz, http://www.jdem.cz

REKLAMA

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA