REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 22.9. a svátek má Darina

Horní synagoga Mikulov – stálá muzejní expozice

Po rozsáhlé stavební obnově je od konce června 2014 veřejnosti opět přístupná mikulovská synagoga a v jejích prostorách nová muzejní expozice s názvem „Rabbi Löw a židovská vzdělanost na Moravě“. Mikulovská Horní synagoga tvoří součást souboru deseti lokalit naší republiky, v nichž jsou instalovány tématické expozice v rámci projektu Revitalizace židovských památek, který připravila Federace židovských obcí v ČR. Jednotlivé expozice jsou provázány jak po obsahové stránce, tak jednotným systémem vzájemné propagace.

Ve vestibulu synagogy získá návštěvník všechny potřebné informace a může si zakoupit odbornou literaturu. K dispozici je zde i počítač s internetovým připojením.

Zásadním exponátem projektu je v podstatě sama Horní synagoga, barokní stavba z let 1719–1723, jejíž interiér byl po současné rekonstrukci uveden do stavu před rokem 1938. Vnitřní prostor působí hlavně svou architekturou. V letním období se zde mohou konat příležitostné bohoslužby, koncerty, přednášky a další kulturně-vzdělávací pořady. V přísálí je pro návštěvníky připravena expozice věnovaná historii a památkám židovské obce v Mikulově, po staletí nejvýznamnější na Moravě. Někdejší zimní modlitebna bude sloužit jako prostor pro sezónní výstavy.
Na ženské galerii v patře je umístěno výstavní těžiště objektu – muzejní expozice věnovaná osobě rabína Jehudy Löwa ben Becalel, jeho životu a dílu a židovské vzdělanosti na Moravě, zpracovaná v kontextech tehdejší společnosti, moravských židovských obcí a města Mikulova. Ten byl minimálně od poloviny 17. do poloviny 19. století náboženským, politickým a kulturním centrem všech moravských Židů, zdejší židovská obec byla bezkonkurenčně nejrozsáhlejší a nejpočetnější na Moravě. Rabbi Jehuda Löw ben Becalel (asi 1525–1609) dle tradice prožil dvacet let v Mikulově jako moravský zemský rabín. Kromě rabbiho životopisných dat jsou zde i ukázky z jeho literárních děl. Kromě toho expozice přibližuje také dějinné souvislosti – představuje učence, kteří rabbiho ovlivnili, zamýšlí se nad významem jeho díla a seznamuje s jeho následovníky, přibližuje postavení židovského obyvatelstva na Moravě v 16. století i renesanční prostředí Mikulova a zdejší židovské obce.

REKLAMA

V druhé části expozice jsou zmíněni židovští vzdělanci Moravy duchovního i světského proudu – od středověku po 20. století: Israel ben zvaný Bruna, Menachem Mendel Krochmal., Šmuel Šmelke Horovic, Mordechaj Benet, Samuel ha-Levi Kolin, Baruch Placzek, Sigmund Freud, Berthold Bretholz, Hieronymus Lorm, Hugo Gold, Heinrich Flesch, Isidor Singer, David Kaufmann, Edmund Husserl, Max Fleischer, Georg Placzek, Alfred Bader, Otto Eisler, Erich Kulka, Theodor Gomperz, David Gutmann, Joseph von Sonnenfels, Alois Jeiteles, Guido Adler, Leo Eitinger, David Feuchtwang, Samuel Oppenheim, Nehemias Brüll, František Graus, Hanuš Cvi Weigl.

Expozici tvoří panely, na nichž jsou rozmístěny dokumenty, mapky, fotografie a doprovodné texty. V prostorových vitrínách jsou k vidění trojrozměrné historické předměty ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově.

Výstavy 2014

SOCHY – OBRAZY – MOBILY               18. 7.–14. 9. 2014
Ludvík Cejp, Tomáš Cejp, Libor Jaroš
Libor Teplý   fotografie                               19. 9.–31. 10. 2014
Dny židovské kultury v Mikulově               26.– 28. 9. 2014

Interneotvé stránky: http://www.rmm.cz/

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA