REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 2.10. a svátek má Olívie a Oliver

Dvůr Králové nad Labem

V malebném Podkrkonoší se rozkládá, na obou březích řeky Labe, starobylé město Dvůr Králové nad Labem. Jeho založení je datováno do druhé poloviny 13. století.
Přesné datum založení města není známo, neboť se nezachovaly, resp. byly zničeny při požárech, vojenských nájezdech atp., listiny a privilegia, které by vznik města doložily.
Na základě nálezu zbytků apsidy románského kostela u zdi stávajícího kostela sv. Jana Křtitele, datují historici vznik města Dvůr Králové nad Labem do období let 1200 až 1230.
Na počátku 14. století obklopovalo město opevnění. Výška opevnění se měnila podle svažitosti terénu, pohybovala se od pěti a půl do devíti metrů. Nejnižší opevnění bylo v oblasti za kostelem. Předpokládá se, že kolem hradeb se nacházela dva metry široká ochranná stezka. Za ní se rozprostíral několik metrů široký vodní příkop.
V roce 1400 připsal Václav IV. „Dvůr“ věnem své druhé manželce Žofii Bavorské. Od této doby se vedle tehdejšího názvu „Dvůr nad Labem“ začal objevovat název „Králové Dvůr“. Započalo tak období, kdy po dobu více než pěti století bylo město, jako jedno z devíti českých měst, připisováno věnem českým královnám.
Po staletí město sužovaly veliké požáry. Jeden z největších je postihl v roce 1572, kdy kromě dvou domků a kostela shořely všechny domy. Shořela i budova radnice a děkanství, na kterém byly uloženy všechny matriky. V té době město náleželo věnem královně Marii Španělské.
Evropu postupně zachvátila válka a trvala dlouhých třicet let. Válka přinesla velké utrpení. Řada Dvorských muselo odejít od exilu a byl jim zabaven majetek.
Již v 18. století začaly ve Dvoře Králové nad Labem vznikat první textilní manufaktury. Vedle těchto manufaktur zde byla založena i přádelnická manufaktura, která byla jednou z prvních manufaktur bavlnářského typu nejen ve Dvoře Králové nad Labem, ale v celé zemi.
V 19. století došlo ve Dvoře Králové nad Labem k rozvoji průmyslu. Ve velice krátké době zde byly postaveny desítky textilních továren a město začalo bohatnout. Vzrůstal i počet obyvatel a protože prostor mezi hradbami města bránil výstavbě nových domů a komunikací, začalo město hradby bourat.
Ve Dvoře Králové nad Labem se rozvíjel také kulturní život obyvatel. Vzniklo městské divadlo Hankův dům, stavěly se nové školy a gymnázium. Byla založena knihovna, přestavěn kostel svatého Jana Křtitele a vznikl druhý nejstarší pěvecký spolek Záboj. Město často navštěvovaly přední osobnosti tehdejšího kulturního života K. J. Erben, Václav Hanka, Ladislav Rieger, K. V. Rais a řada dalších. Život ve Dvoře Králové nad Labem rovněž poznamenala první světová válka. Její konec přinesl městu řadu změn. mj. i krizi do textilního průmyslu. Zaniklo rakousko-uherské mocnářství a vznikla Československá republika, tím zaniklo i postavení města jako věnného města českých královen.
Zajímavá a pestrá historie města je doložena celou řadou historických a kulturních památek a zajímavostí.
Dominantou města, kterou návštěvník může spatřit při příjezdu do města ze všech světových stran, je kostel sv. Jana Křtitele. K bohaté historii města patří i nález Rukopisu královédvorského ve věžní kobce kostela, která je v sezóně zpřístupněna veřejnosti, stejně jako jeho téměř 70 m vysoká věž.
K historickému jádru města patří i náměstí s renesanční budovou Staré radnice v průčelí s nápisem „Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí šlechetné“. Měšťanské domy a Mariánské sousoší uprostřed.
Vstup do města střežily čtyři hradební věže, z nichž je dochována jediná, 20 metrů vysoká Šindelářská věž se zbytkem hradební zdi.
Význam města a jeho kulturních památek potvrzuje skutečnost, že dne 1. listopadu 1990 byla jeho historická část prohlášena městskou památkovou zónou.
V blízkém okolí města se nachází historicky cenný komplex barokní architektury Kuks. Areál Kuks a Betlém v Novém lese je naprosto jedinečnou ukázkou vyspělé krajinné myšlenky jeho zakladatele F. A. Šporka. Sochy v Betlémě vytesal přímo z vystupujících skalních útvarů Matyáš Bernard Braun.
Poblíž města se nachází i jedna z nejkrásnějších technických staveb v Čechách přehrada Tešnov, Les království. S její výstavbou se započalo v roce 1910 a dokončena byla v letech 1918. Ve své době byla největší údolní nádrží v Čechách.
Současný Dvůr Králové nad Labem je přirozeným kulturním, společenským i turistickým centrem.
V letním období můžete relaxovat v nově opraveném areálu Tyršova koupaliště, navštívit tenisové kurty nebo vystoupat na 64 metrů vysokou kostelní věž, ze které je nádherný výhled na město a blízké okolí. Prohlédnout si město z ptačí perspektivy je možné při vyhlídkových letech z nedalekého letiště v Žirči. Nejen nadšenci sportu mohou vyzkoušet paragliding na nedalekém vrcholu Zvičina nebo využít mnoho dalších lákadel, které šestnáctitisícové město Dvůr Králové nad Labem i jeho okolí nabízí.
V zimě jsou k dispozici běžecké tratě po okolí města i sjezdové lyžování. Milovníci bruslení uvítají zastřešený zimní stadion. Ke sportu a relaxaci poslouží městské lázně s bazénem a saunou, bowling, ricochet.
Po celý rok je otevřena odborníky uznávaná a návštěvníky vyhledávaná Zoologická zahrada, ve které najdete největší kolekci afrických zvířat v Evropě. Nevšedním zážitkem je i projížďka jejím africkým Safari.

REKLAMA

www.dvurkralove.cz
Městské informační centrum tel.: +420 499 321 742, email: [email protected]

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA