Český les prezentuje kousek divočiny v srdci Evropy

Lesní masiv Českého lesa je součástí největšího souvislého lesního komplexu ve střední Evropě, je označován jako zelená střecha Evropy. Český les si jako jedna z mála oblastí zachoval divočejší podobu přírody. Zdejší krajina je plná krásných zákoutí a tajemných stezek.

Český les

Nacházejí zde domov téměř vymizelé druhy rostlin a živočichů jako jsou vlk, rys ostrovid, vydra říční nebo kočka divoká. Vodní toky zde v hojném počtu obsadil bobr evropský. Přírodní prostředí tvoří rozsáhlé lesní porosty s pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad. Nejhodnotnější části přírody Českého lesa jsou chráněny jako přírodní památky a rezervace. Ve Správě CHKO Český les jsou aktuálně 3 národní přírodní rezervace, 5 národních přírodních památek, 10 přírodních památek a 17 přírodních rezervací.

Krajina má pohnutou historii. Český les dosti poznamenal násilný odsun původního obyvatelstva za 2. světové války a posléze neprodyšná železná opona totalitního režimu. Typickým pro Český les se tak staly zaniklé vsi a obce. Vysídlené vesnice byly vymazány z povrchu země. Důsledkem je v současnosti jen padesát obyvatel na čtvereční kilometr, což je zhruba stejná populační hustota jako ve středověku. Dodnes na svých cestách touto krajinou můžete pozorovat pozůstatky po zaniklých obcích. Pod vrstvou mechu lze vidět kamenné zídky nebo základy domů či sklářských provozů.  V zaniklé sudetské vsi Lučina jsou dnes díky pár nadšeným rodákům k vidění odkryté zbytky domů, pivovaru, fary a kostela, které připomínají starověké Pompeje.

K Českému lesu neodmyslitelně patří Chodové, svobodní sedláci, kteří za úkol střežit zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem a Horní Falcí. Chodové se také podíleli na vybírání cla a střežili vstupy na zakázané stezky před těmi, kteří chtěli pohraničním územím projet bez poplatků. Byli bezprostředními poddanými krále a za své služby se jim dostalo mnoho privilegií a výsad.

Dům přírody Českého lesa

Dům přírody v Klenčí pod Čerchovem vám poskytne informace o přírodních zajímavostech, turisticky atraktivních místech a akcích na území Českého lesa a v jeho blízkém okolí. Jedná se o moderní návštěvnické středisko se stálou expozicí Proměny krajiny v čase. Strojem času se přesunete do doby neosídlených a neprostupných hvozdů česko-německého pohraničí. S průvodcem, čápem bílým, lze pozorovat přerod krajiny Českého lesa pod vlivem člověka až po současnost. Budova Domu přírody Českého lesa kdysi sloužila jako poštovní stanice, celý objekt je neformálně nazýván jako Stará pošta.

Rozhledna Kurzova věž Čerchov

Čerchov je nejvyšším bodem Českého lesa a nachází se pouhé 2 kilometry od hranice s Německem.
Z rozhledny spatříte kruhový výhled na okolí Domažlicka, část Šumavy a Českého lesa. V současnosti je přístup možný třeba z rozcestí Pod Čerchovem, kam je možné se dostat po červené z České Kubice a Capartic nebo po modré z Černé Řeky. Od rozcestí vede zelená značka vzhůru k jihu do sedla mezi Čerchov a Skalku. Zde pak u rozcestí odbočíte vlevo po asfaltce k vrcholu.

Zdroj a více informací naleznete na: www.zajimavamista.cz, ceskyles.nature.cz

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu