Brno je městem umění a historie

Druhou největší kostnici v Evropě naleznete v Brně. Moravská galerie v Brně je zase druhé největší muzeum umění v České republice, proslavena je hlavně širokým rozpětím svého záběru. Moravské náměstí s kontroverzním jezdeckou sochou naleznete v samém centru města.

Kostnice u svatého Jakuba

Existence hřbitova u kostela svatého Jakuba na dnešním Jakubském náměstí se zaznamenala už počátkem 13. století. Hřbitov byl založen uvnitř hradeb, díky tomu se později nemohl rozšiřovat. Kapacita tedy brzy přestávala potřebám stále rostoucího města stačit, a proto musel být zaveden výměnný systém pohřbívání. Po 10 až 12 letech od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky vyjmuty a na stejné místo byl uložen další zemřelý. Obsah původních hrobů se přesouval do speciálních podzemních objektů – osárií neboli kostnic. Josefínské reformy vedly v roce 1784 ke zrušení kostelních hřbitovů z hygienických důvodů. Ostatky z hrobů byly uloženy do krypty, hřbitovní zeď stržena, prostranství kolem kostela vydlážděno nepotřebnými náhrobky a kostnice pomalu upadla v zapomnění. Dnes je Kostnice u svatého Jakuba turistickou atrakcí, a zároveň pietním místem. Počet pohřbených se odhaduje na 50 000.

Moravské náměstí

Náměstí se skládá z několika částí, první je prostranství před barokním kostelem svatého Tomáše, další částí je park čekající na rekonstrukci. Odděluje je frekventovaná silnice s tramvajovými kolejemi. Prostor před kostelem s přilehlým bývalým augustiniánským klášterem, nyní sídlem Moravské galerie, je zaplněn zajímavými instalacemi. Jednou je kontroverzní Rónova jezdecká socha Jošta Lucemburského, nazývaná Odvaha, poskytující překvapivý výhled zpod koňského břicha. Další zajímavostí je socha Spravedlnosti od Maria Kotrby před Nejvyšším správním soudem. Koncept vycházející ze čtyř Platónových ctností doplňuje podlouhlá kašna představující Umírněnost a bronzový model středověkého Brna symbolizující Prozíravost. V parku dominuje pomník od Vincence Makovského oslavující vítězství Rudé armády nad fašismem.

Moravská galerie v Brně

Moravská galerie spravuje pět budov: Pražákův palác, Místodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Jurkovičovu vilu v brněnských Žabovřeskách a Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Galerie má více než 200 000 sbírkových předmětů, své sbírky prezentuje v několika různorodých stálých expozicích. Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek, výstav, dílen, koncertů a performancí. Jako jedna z mála galerií v České republice zdigitalizovala veškeré sbírkové předměty. Galerie pracuje s uměním, designem, fotografií i módou. Její historie sahá do roku 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku obrazárna. Když pak v roce 1961 došlo ke sloučení Obrazárny Moravského zemského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem, získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění dnešní název.

Zdroj a více informací najdete na: www.gotobrno.cz, cs.wikipedia.org, moravska-galerie.cz

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu