REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 4.6. a svátek má Dalibor

Bělá pod Bezdězem – Městská kulturní zařízení

Skoro každé město je spojené s nějakou pověstí, ta o Bělé praví, že z města až na hrad Bezděz vedla podzemní chodba. Pověst nám připomíná pamětní deska na domě čp. 27, z něhož měla  vycházet. Z tohoto domu skutečně nějaká chodba vede, ale po několika metrech je zasypána. Tato pověst inspirovala El. Krásnohorskou k napsání libreta ke Smetanově opeře Tajemství.

Město je velmi souměrně stavěno, středem města je veliké čtyřhranné náměstí s parkem. K ozdobě náměstí nemálo přispívá pozlacená socha panny Marie na koryntském sloupu z roku 1681, dar hraběte Arnošta z Valdštejna na památku zachránění města před morem dále kříž a kamenná barokní kašna s vodotryskem. Ve městě najdeme nemálo památek.

Památky

   Zámek

Bělský zámek byl postaven na místě původní tvrze v letech 1582-1615. Raně gotická přestavba, uskutečněná po roce 1689, sjednotila celý areál, včetně zámecké kaple sv. Josefa datované rokem 1629, v jednotný architektonický celek. V 19. stol. byla na zámku proslulá vyšší odborná škola lesnická, na které učil dr. Emanuel Purkyně. Zde prozatím sídlí pouze Muzeum Mladoboleslavska odbočka Bělá pod Bezdězem. V roce 2008 byla zahájeny práce na rekonstrukci zámku. Plánovány jsou zámecké expozice zaměřené na historii zámku a regionu. První vyhlídkový okruh plánuje město Bělá ve spolupráci s MKZ otevřít v letní sezoně 2010.

REKLAMA

   Radnice a přilehlé domy

Kamenná budova s věží . Nad vchodem je památný chronogram: „Věže s hradbou a obraz udatného lva, zdobí toto město, ale ty Lve, Kriste, řiď je, zde sídlo jest soudců, vězte to bezbožníci, jichž srdce nemají v úctě rozkazy Boží. Vystaveno vlastním nákladem obce, roku, který značí slovo soud: IVDICIVM = 1613. Na zdi je zavěšen původní český loket – délková míra užívaná ve středověku. Je to jeden ze tří kusů, které se v Čechách dodnes zachovaly.

V řadě domů přiléhajících k radnici je většina roubených, omítkou krytých, které pocházejí ze staré městské zástavby. Patří do státem chráněné městské památkové zóny, za niž byl v roce 1994 prohlášen celý střed města.

   Česká brána

Celé město bylo opevněno hradbami. Hradby byly otevřeny pěti branami a malou brankou „fortnou“, kudy se chodilo pod město pro vodu. Dodnes se zachovala pouze jediná – Česká. Věž má čtvercový půdorys a je vysoká 13 metrů, původně byla vyšší.

   Augustiniánský klášter a kostel sv. Václava

Vlastní bývalý klášter představuje jednoduché patrové stavení, skládající se ze dvou traktů sbíhajících se v pravém úhlu. Podle dostupných pramenů pochází ze 17. století. K přednímu traktu kláštera přiléhá kostel sv. Václava. Skládá se z jedné lodi a půlkruhového presbyteria. Vnitřní zařízení chrámu pochází převážně z 18. století.

   Kostel Povýšení sv. Kříže

Byl založen současně s městem v prvních desetiletích 14. stol., ale požár v roce 1635 jej téměř celý zničil. Dochovala se pouze část presbyteria a sakristie v původním gotickém slohu s krásnou křížovou klenbou. Roku 1650 byla věž i s chrámovou lodí obnovena, přičemž bylo využito zachovaných gotických zdí pětibokého závěru východní části presbyteria. Poblíž kostela stojí budova fary, ke vchodu vede dvojramenné schodiště. Nad vchodem je umístěn plastický znak valdštejnsko-vartemberský erb.

   Socha sv. Jana Nepomuckého

Je umístěna před kostelem Povýšení sv. Kříže. Jedná se o doklad svatojánské úcty ještě před svatořečením.

   Pomník obětem válek „Na stráž“

Socha od profesora Josefa Mařatky byla odhalena jako součást památníku padlým v první světové válce 19.7.1931. V podstavci památníku je uložena schránka se jmény 390 padlých bělského okresu. V roce 1940 byl památník pobořen a zakopán, znovu instalován byl 22.7.1945.

Těsně za branami města

   Horka

Mírné, zčásti zalesněné návrší na jih od města, původně nazývané podle v 19.století zde stojících tří křížů. Nyní se na vrcholu kopce nachází pomník Karla Hynka Máchy, dílo sochaře L. Rottra. Pomník stál původně na Jarmilině skále u Máchova jezera ve Starých Splavech. Do Bělé byl převezen, když jej němci na začátku okupace strhli a vhodili do jezera.

   Dolec

Úval táhnoucí se od koupaliště až ke staré Bezdězské cestě. Je částečně zalesněn, rozmístěné lavičky a dětské prolézačky nabízí příjemný kout k relaxaci a dětskému vyžití. Městské koupaliště

Bylo vybudováno v letech 1932-1933 na místě někdejšího rybníka Nadýmač. V areálu koupaliště pod Kuřívodskou silnicí se nachází zajímavá studánka, kdysi nazývaná patrně podle vlastnosti své vody, „Prdlavka“.

   Valdštejnsko – Granátníci

Ke Granátníkům nás z Bělé pod Bezdězem dovede zelená turistická značka, vycházející od České brány. Dvě sochy granátníků jsou oblečeny do typických modrozlatých kabátců, na hlavách mají špičaté čepice se znakem Valdštejnů a v ruce pušku.

Přímo na Masarykově náměstí stojí budova Městských kulturních zařízení, kde je umístěno i informační centrum.

   Otevírací doba Informačního centra:
PO 9:00-11:00 12:00-16:00
ÚT 9:00-11:00 12:00-17:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00-11:00 12:00-17:00
PÁ 9:00-11:00 ZAVŘENO
V měsících červenec a srpen:
PO-SO 8:00-11:30 12:00-16:00

   Kontakty:

Informační centrum:
Tel: +420 326 702 704
e-mail: [email protected]
Kulturní a společenské středisko:
Tel:+420 326 701 216
e-mail: [email protected]
Městská knihovna:
Tel:326 702 704
Fax:326 701 644
e-mail:[email protected]

   Adresa:

   Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
   Masarykovo nám. 140
   Bělá pod Bezdězem
   294 21
   www.mkzbela.cz

Interneotvé stránky: http://www.mkzbela.cz

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA