Město Stříbro

Město Stříbro je položeno 30 km západně od Plzně. Historické jádro města se rozkládá na ostrožně vybíhající do hlubokého údolí řeky Mže a vytváří s okolními zalesněnými stráněmi romantický celek. 

Městské opevnění

Pozoruhodné je opevnění města, které uzavírá prstencem hradeb nejen vnitřní město, ale také jižně situované předměstí, tzv. Nové město. Středověká stezka procházející Stříbrem byla střežena dvěma branami. Horní (Chebská) brána stávala v dnešní Benešově ulici a byla zbořena roku1877. Dolní (Pražskou) bránu situovanou v Plzeňské ulici zbořili Stříbrští již roku 1839. Zbytky hradeb jsou zachovány v parku a na jižní straně města. Fortifikace tzv. Nového města se zachovala lépe. Jejím nejpozoruhodnějším pozůstatkem je kamenný most přes Mži s branou vystavěnou v letech 1555 – 1560. Za jejího stavitele je považován Benedikt (Vlach) z Ferolu ve Španělsku. Most je nesen pěti oblouky. Dvoupatrovou hranolovou věž s průjezdem brány kryje jehlancová střecha. Nad venkovním portálem brány je zasazen městský znak s českým nápisem a datem výstavby věže. Vedle Mostní věže Karlova mostu v Praze je stříbrská věž jediná svého druhu v Čechách. Od roku 1972, kdy byl dokončen obchvat města, je starý průběh cesty vyřazen z hlavního provozu. Přístup do jižního předměstí zajišťovala ještě Koubkova branka vybudovaná na náklady mlynáře Koubka v roce 1574, jejíž malebná stavba je dosud zachována. Z městských bašt a věží zbyla pouze jediná, tzv. Husitská, která stojí v blízkosti dolního benzínového čerpadla. Kolem roku 1705 ji majitel přestavěl na obytný objekt s barokním štítem. Atmosféru jednoho z malebných zákoutí dokresluje tzv. Židovská branka v jihovýchodní části města. Tímto prostým klenutým pasem bylo kdysi možné vstoupit do židovské čtvrti. V současné době město hledá možnosti a prostředky, jak městské opevnění, mnohdy v rukou soukromníků, kteří nemají dostatek financí, opravit a prostřednictvím informačního okruhu či naučné stezky zpřístupnit jako celek turistům a zájemcům o historii.

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie

K nejstarším stavbám města náleží kostelík staré hornické osady vybudovaný v období kolem roku 1180. Jeho stavba byla několikrát přestavěna a za husitských válek těžce poškozena. V letech 1573 – 1574 byl na místě starého kostela vystavěn zednickým mistrem Honzíkem kostel nový. K jeho výstavbě bylo použito tesaných kvádrů se zubořezem získaných demolicí románského kostela. Kostelík je dnes prázdný a nepřístupný, v jeho okolí se během letní sezóny ovšem konají kulturní akce. Město, které jej nedávno dostalo do svého vlastnictví, začíná v roce 2007 s postupnou rekonstrukcí kostelíka. Vybrané kované kříže ze zrušeného hřbitova jsou umístěny v depozitáři stříbrského muzea.

Děkanský kostel Všech Svatých

V celkových pohledech na město se výrazně uplatňuje věž děkanského kostela. Původní svatyně zanikla v pozdně gotické přestavbě z roku 1565. Z této stavby se do současnosti zachovala věž, západní průčelí a část presbyteria. Ostatní části rozměrné stavby pocházejí z let 1754 – 1757, kdy byl objekt barokně upraven. Poslední velká oprava kostela byla zahájena kolem roku 1990 a týkala se především věže, fasády a střech. Na malířské výzdobě kostela pracovali E. Dollhopf roku 1766 (presbytář) a F.J. Lux 1760 (malby v kupoli presbytáře a v trojlodí). Hlavní oltář byl vyhotoven roku 1762 stříbrským řezbářem I. Platzerem a osazen Dollhopfovým obrazem.

Minoritský klášter s pozůstatky kostela Sv. Máří Magdalény

Teprve před nedávnem se stal předmětem archeologických a stavebně historických výzkumů minoritský klášter umístěný v jihovýchodní části náměstí. Jeho zakladateli byli kolem roku 1250 Švamberkové, nejvýznamnější ze šlechtických rodů středověkého Stříbrska. Nejstarší raně gotická stavba klášterního komplexu byla, jak dokazují objevy z nedávné doby, velice kvalitní. V letech 1990 – 1993 byl v severním křídle konventu objeven bohatě profilovaný gotický portál s hladkým tympanonem. Částečně zachovány jsou ještě mohutné sloupy ambitů, které dosahovaly značné výšky. Konvent se skládá ze čtyř patrových křídel seskupených kolem rajského dvora. Při výkopech v prostoru dvora zde byly v roce 1953 objeveny ostatky dvou císařských generálů zavražděných v roce 1634 v Chebu společně s Albrechtem z Valdštejna, který zde byl rovněž několik let pohřben. Ke klášteru přiléhají zříceniny kostela sv. Máří Magdalény. Kostel, založený společně s klášterem v polovině 13. století, byl ve 2. polovině 18. století barokně přestavěn a doplněn věží. V roce 1785 byl sotva dokončený kostel i s klášterem zrušen a zakoupen obcí. Od roku 1791, kdy kostel úderem blesku vyhořel, nastala postupná devastace stavby. V letech 1801 – 1803 vzala za své kostelní klenba a horní patra věže. V období let 1871 – 1872 bylo zbořeno průčelí kostela a spodní část věže. Z kostela je dosud zachováno obvodové zdivo větší části lodi a půlkruhový presbytář. V roce 1997 proběhl v areálu kostela archeologický výzkum, který odhalil stavební konstrukce původ svatyně se středověkými pohřby. Kostelní prostor je součástí prohlídkového okruhu městského muzea (viz. též městské muzeum).

Radnice

Stavbou, která město proslavila, je bezesporu zdejší renesanční radnice. Rozlehlá stavba se třemi štíty byla postavena v průběhu 16. století. Renesanční část budovy zaujímá místo dvou měšťanských domů. K rozšíření vstupní části do dnešní podoby došlo po požáru stavby v roce 1588. Podle nedávných zjištění byl autorem přestavby Albrecht Vlach Gryson, autor renesanční radnice v Plzni. Zadní části objektu byly výrazně upraveny a rozšířeny v 19. století. V tomto období byla rovněž provedena rekonstrukce fasády a sgrafit dle návrhu prof. V. Schwerdtnera. Figurální sgrafita představují údajné založení města Soběslavem I. v roce 1131, hájení města proti křižákům v roce 1427 a alegorií spravedlnosti. Poslední nákladnou obnovou prošla radnice v letech 1990 – 1997, poté byl objekt slavnostně otevřen a navrácen původnímu využití – správě města. Vedle radnice stojí altán z 18. století rekonstruovaný současně s radnicí. 

Sochy a sousoší

Sousoší Panny Marie zvedající se uprostřed náměstí vznikalo v několika časových etapách. Jeho nejstarší část pochází z let 1740 – 1762. Měšťané ji vztyčili proto, aby město ochránili proti morové nákaze. Sloup se sochou Panny Marie je 14 m vysoký a obklopuje ho 12 soch českých a morových patronů. Za autora původní kompozice je považován plzeňský sochař Lazar Widmann. Barokní sochy sv. Jana Nepomuckého nalezneme v ulici 28. října a na mostě u Mostní věže.

Městské muzeum

V budově minoritského kláštera je umístěno městské muzeum a informační centrum. V patře jsou expozice muzea, z nichž nejzajímavější je historie dolování na Stríbrsku , mineralogie a archeologie. Muzeum prochází v posledních letech nákladnou rekonstrukcí, při níž budou zpřístupněny další prostory minoritského kláštera a muzeum bude propojeno i s nedávnou revitalizovanými klášterními zahradami, svažujícími se od náměstí k řece Mži. V přízemí budovy kláštera je zpřístupněna křížová chodba. www.mustribro.cz

Interneotvé stránky: http://www.mustribro.cz/

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Drahoušek u Osečan

Icon 01.08.2006

Krásu Sedlčanska můžete za pěkného počasí objevovat v jedné z nejmladších rozhleden u nás,...

Celý článek

Nýrská přehrada

Icon 01.08.2006

Přehradní nádrž na řece Úhlavě byla dokončena roku 1969 a je zdrojem pitné vody pro Domažl...

Celý článek

Bozkovské dolomitové jeskyně

Icon 01.08.2006

Nedaleko Bozkova u Semil najdete největší dolomitové jeskyně u nás, které jsou navíc jako ...

Celý článek

Hrad Trosky

Icon 01.08.2006

Hrad obklopený trojitým pásmem hradeb tvoří dvě věže. Na nižší Babě (47 metru) byla v roce...

Celý článek

Rozhledna Bolfánek

Icon 01.08.2006

Bolfánek nabízí mnohem víc, než se v prvních okamžicích může zdát. Při chůzi lesní cestou ...

Celý článek

Ladronka

Icon 02.08.2006

Uprostřed zelených lesů strahovsko-motolského hřebene se nachází areál volného času Ladron...

Celý článek

Břevnovský klášter

Icon 03.08.2006

Nemusíte být jen příznivci památek, abyste ocenili areál Břevnovského kláštera. Vkusně opr...

Celý článek

Ještěd

Icon 03.08.2006

Nadmořská výška přesahující tisíc metrů ve spojitosti s jedinečným rázem krajiny přímo lák...

Celý článek

Katedrála sv. Bartoloměje

Icon 04.08.2006

Pomineme-li pivovarnictví, tak můžeme chrám sv. Bartoloměje považovat za jednoznačnou domi...

Celý článek

ZOO Liberec

Icon 04.08.2006

Věrně popsat celou zahradu, aniž by člověk nezapomněl na některý živočišný druh, a tím ho ...

Celý článek

Máchovo jezero

Icon 05.08.2006

Jedna z nejznámějších vodních ploch u nás bývá často označována jako české moře. Pravověrn...

Celý článek

Žižkův dub u Třemošnice

Icon 05.08.2006

Tento nádherný a velmi starý dub se nalézá v obci Podhradí, která leží nad městem Třemošni...

Celý článek

Hrad Pernštejn

Icon 07.08.2006

Pokud bychom měli vyjmenovat nejkrásnější hrady v České republice, pak Pernštejn bude bezp...

Celý článek

Dívčí kámen – skála

Icon 08.08.2006

Dívčí kámen. Místo s bohatou historií spjaté se zříceninou hradu Lichnice, která se hrdě p...

Celý článek

Zámek Nelahozeves

Icon 11.08.2006

Vysoko nad levým břehem Vltavy, v rodišti Antonína Dvořáka, vystupuje krásný renesanční zá...

Celý článek

Výzkumný smrkový porost

Icon 12.08.2006

Rekreační oblast Bílý Kříž, pojmenovaná po kříži vztyčeném na památku strážců hranic, má k...

Celý článek

Letohrádek Hvězda

Icon 13.08.2006

Nedaleko rušné křižovatky, v místech, kde se před staletími odehrávala Bitva na Bílé hoře,...

Celý článek

Hauenštejn – Horní hrad

Icon 13.08.2006

Pohled na chátrající památky je žalostný. Zvláště, když jde o objekty s nezapomenutelným g...

Celý článek

Teplicko – Adršpašské skály

Icon 14.08.2006

Rozhodně nejznámější částí turistické oblasti Kladské pomezí a celého Náchodska jsou dvě n...

Celý článek

Muzeum MHD

Icon 14.08.2006

Střešovická vozovna se roku 1993 stala poutním místem pro všechny příznivce staré dopravní...

Celý článek

Rozhledna Kuníček

Icon 18.08.2006

Pokud bychom měli shrnout ideální parametry rozhledny do jediného slova, pak by to byl Kun...

Celý článek

Rozhledna Jarník

Icon 18.08.2006

Uprostřed Píseckých hor, necelých pět kilometrů od centra Písku, se tyčí rozhledna kovové ...

Celý článek

Hedvičino údolí – Zlatý potok

Icon 20.08.2006

Rád bych se s Vámi podělil o krásnou procházku Hedvičiným údolým. Cestu jsem označil jako ...

Celý článek

Lichnice – zřícenina hradu

Icon 20.08.2006

Osobní zážitek z prohlídky této zříceniny je famózní. Po příjezdu k hradu, kde je menší pa...

Celý článek

Sečská přehrada

Icon 21.08.2006

Rád bych se s Vámi dnes podělil o večerní výlet přes Sečskou přehradu u města Seč na zříce...

Celý článek

Hrad a zámek Velhartice

Icon 21.08.2006

Velhartice jsou místem, na které byste si měli vyhradit více času. Pomineme-li obci jako t...

Celý článek

Hrad Oheb – zřícenina

Icon 22.08.2006

Na začátek bych se chtěl omluvit těm, kteří si přišli prohlédnout fotky, protože se mi nep...

Celý článek

Jindřichohradecká úzkokolejka

Icon 22.08.2006

Nejen turistickou atrakcí, ale také technickou zajímavostí je úzkokolejka vedoucí z Jindři...

Celý článek

Rozhledna Přední Žalý

Icon 22.08.2006

Moderní železobetonové konstrukce, vévodící všem moderním rozhlednám, jsou sice navýsost p...

Celý článek

Autosalon veteránů

Icon 22.08.2006

Vyrazíte-li do Krkonoš, případně budete-li mít cestu přes Novou Paku, rozhodně se zastavte...

Celý článek

Staroměstská radnice (Orloj, vyhlídková věž)

Icon 24.08.2006

Není charakterističtější budovy historického centra Prahy než Staroměstské radnice. Typick...

Celý článek

Velký rybník (Wielki Staw)

Icon 27.08.2006

Přestože Krkonoše nabízejí bezpočet zajímavých míst i nádherných pohledů, v jedné oblasti ...

Celý článek

Malý rybník (Maly Staw)

Icon 27.08.2006

Druhé nejvýznamnější jezero Krkonoš, Malý rybník, nemůže být rozdílnější od svého většího ...

Celý článek

Krkonošské muzeum

Icon 28.08.2006

Ten kdo pojede do Krkonoš a pojede kolem Vrchlabí, tak už to nemá tak daleko do Jilemnice ...

Celý článek

Prašná brána

Icon 28.08.2006

Pokud bychom měli jmenovat nejvýznamnější památky Prahy, pak by si Prašná brána zasloužila...

Celý článek

Obecní dům

Icon 28.08.2006

Monumentální Obecní dům, uzavírající centrum Starého Města, patří mezi klenot zdejší archi...

Celý článek

Kostel svatého Mikuláše (Staré Město)

Icon 29.08.2006

Oblíbenost světce svatého Mikuláše dokáže mnohým z nás zamotat hlavu skoro stejně, jako Pa...

Celý článek

Žižkovský vysílač

Icon 30.08.2006

Trvalo takřka 20 let, než televizní vysílač na Žižkově přestal vyvolávat negativní emoce. ...

Celý článek

Kamenný most v Písku

Icon 04.09.2006

Starší bratr Karlova mostu, nejstarší dochovaný most v Čechách a nejvzácnější ve střední E...

Celý článek

Židovská čtvrť

Icon 05.09.2006

Židovská čtvrť v Třebíči se právem řadí mezi nejzachovalejší židovské čtvrti na Moravě. Mů...

Celý článek

Hora Kleť a Josefova rozhledna

Icon 11.09.2006

Hora Kleť je nejvyší hora Blanského lesa a její vrchol se nachází v nadmořské výšce 1084m ...

Celý článek

Medvědárium – medvědí bratři

Icon 12.09.2006

Méďové ze stejnojmenného večerníčku Václava Chaloupka od dob natáčení notně vyrostli a i j...

Celý článek

Zřícenina Dívčí kámen

Icon 14.09.2006

Každý, kdo navštíví tento hrad, musí být absolutně unešený nejen nádherným okolím hradu, a...

Celý článek

Zámek Červená Lhota

Icon 14.09.2006

Zámek Červená Lhota leží kousek od Kardašovy Řečice. U zámku jsou dvě placená parkoviště, ...

Celý článek

Hrad Landštejn – zřícenina

Icon 17.09.2006

Musím říct, že si nevzpomínám, kdy naposledy jsem byl tak fascinován pompézností nějakého ...

Celý článek

Muzeum ČS. Opevnění, Kláštěr II

Icon 17.09.2006

Pokud se vydáte na hrad Landštejn ze strany od Jindřichova Hradce, tak cca 5km před hradem...

Celý článek

Drábské světničky

Icon 18.09.2006

Zříceninu si mnozí z nás představujeme jako pozůstatek stavby, z níž se alespoň částečně d...

Celý článek

Terezino údolí

Icon 18.09.2006
icon/tag.png Les

Jihozápadně od města Nové Hrady, v údolí řeky Stropnice, se rozkládá malebné Terezino údol...

Celý článek

Trkač – vodárna pro Sněžku

Icon 18.09.2006

Rostoucí turistický ruch otevřel na konci 19. století otázku, jak zajistit dopravu pitné v...

Celý článek

Husova kazatelna

Icon 20.09.2006

Největší viklan u nás, vysoký přes dva metry, skrývá řadu tajemství. Traduje se o něm, že ...

Celý článek

Útulek pro koně

Icon 21.09.2006

Život člověka je od dávných dob úzce spjat s koněm. Dříve mu pomáhal v hospodářské činnost...

Celý článek

Zřícenina Zvěřinec

Icon 25.09.2006

Nazývat Zvěřinec zříceninou nebo dokonce snad hradem by bylo možné jen s využitím notné dá...

Celý článek

Menhir – Kamenný pastýř

Icon 25.09.2006

Víte co je menhir? A víte kde je v Českých zemích největší? Že ne? Tak vězte, že menhir je...

Celý článek

Sněžka

Icon 27.09.2006

Cesta na nejvyšší pahorek v České republice je možná dvěma způsoby. Buď pojedete lanovkou ...

Celý článek

Zámek Orlík

Icon 28.09.2006

Dříve se Orlík majestátně tyčil nad krajem na vysokém skalním útesu, dnes už si ho nedokáž...

Celý článek

Přívoz Podbaba – Podhoří

Icon 29.09.2006

Jedním z palčivých problémů Vltavy je nedostatek mostů na severozápadní straně Prahy. Potř...

Celý článek

Zoo Praha

Icon 29.09.2006

Navštívit Zoo Praha po několika letech znamená vstoupit do zcela jiného světa. Od nástupu ...

Celý článek

Rozhledna Romanka – Hrubý Jeseník

Icon 02.10.2006

Romanka klidně mohla být další z řady zajímavých, ale vzhledově nevýrazných rozhleden post...

Celý článek

Soutok Vltavy a Labe

Icon 04.10.2006

Důvodů, proč navštívit soutok naší nejdelší řeky s největší je hned několik. Na jaře zde k...

Celý článek

Jezdecký klub Mělník

Icon 10.10.2006

Zatímco ještě před deseti lety byl kůň nedostižným přáním mnoha žen i dívek, v současnosti...

Celý článek

Hrad Kokořín

Icon 12.10.2006

Nedaleko Mělníka se kromě zajímavého souboru skal rozprostírá hrad, který je svým způsobem...

Celý článek

Vrátenská hora (rozhledna)

Icon 12.10.2006

Nejvyšší vrchol Kokořínska, Vrátenská hora, skrývá jednu z nejpůsobivějších rozhleden u ná...

Celý článek

Hradišť (rozhledna)

Icon 12.10.2006

Rozhledna Hradišť, vybudovaná jako součást projektu 7 kadlínských zastavení, je bezesporu ...

Celý článek

Polední kameny

Icon 13.10.2006

Přímo na cestě česko-polského přátelství, ve vzdálenosti 6 km od Sněžky, se nacházejí tzv....

Celý článek

Regionální muzeum Mělník

Icon 17.10.2006

Regionální muzeum Mělník sídlí v domě čp. 54 na mělnickém náměstí Míru. Jedná se o bývalý ...

Celý článek

Červené blato

Icon 25.10.2006

Kousek od osady Jiříkovo údolí se nachází přírodní rezervace Červené blato o celkové rozlo...

Celý článek

Rozhledna Pětnice

Icon 25.10.2006

Asi 1 km západně od obce Záboří při silnici na Čečelovice stojí na kraji lesa na vrchu Vol...

Celý článek

Rybník Skučák

Icon 27.10.2006

Jeden z nejvýznamějších rybníků slezské rybniční soustavy, která začíná Heřmanickým stavem...

Celý článek

Horní kolonie dolu Ignát

Icon 28.10.2006

Vzorovým příkladem sociálního bydlení pro horníky a zaměstnance ostravského dolu Ignát z k...

Celý článek

Osada Jizerka

Icon 28.10.2006

Malebná osada Jizerka se rozprostírá na malé náhorní plošině v srdci Jizerských hor. Podél...

Celý článek

Vodní nádrž Souš

Icon 28.10.2006

Vodní nádrž Desná Souš byla vybudována v prvním desetiletí 20.století po katastrofických p...

Celý článek

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Orlové

Icon 28.10.2006

Pod chrámem se rozkládá komorní náměstíčko s budovou radnice a městské polikliniky, bývalé...

Celý článek

Halda EMA

Icon 28.10.2006

Jediná halda kuželového typu na Ostravsku ční nad samým centrem moravskoslezské metropole....

Celý článek

Zámek Mikulov

Icon 30.10.2006

Zámek v Mikulově se nachází blízko centra města Mikulova a tvoří dominantu města, která je...

Celý článek

Památková zóna Moravská Ostrava

Icon 30.10.2006

Muzea: Ostravské muzeum, Muzeum citer, Hasičské muzeum, Hornické muzeum, Muzeum Keltičkova...

Celý článek

Zřícenina Křikava

Icon 30.10.2006

Na zalesněném návrší asi 200 m východně od Černívského rybníka najdeme zbytky někdejšího h...

Celý článek

Rozhledna Hoslovice

Icon 03.11.2006

  V blízkém sousedství šumavského Javorníku vyrostla v srpnu 2005 u obce Hoslovice te...

Celý článek

Prodejna bižuterie s předváděním výroby

Icon 03.11.2006

Město proslavené výrobou skla nabídne nejen zajímavou podívanou na skleněné figurky, korál...

Celý článek

Železný Brod – město skla

Icon 04.11.2006

Navštivte Železný Brod – město skla a roubené architektury. Nabízíme Vám nenáročnou ...

Celý článek

Karlovy Vary

Icon 06.11.2006

Navštívit lázeňské město, aniž by člověk měl zaplacený léčebný pobyt, nebývá běžné. Přitom...

Celý článek

Městská hora (rozhledna)

Icon 09.11.2006

Rozhledna na Městské hoře vyrostla náhodou. Původně zde měla stavební firma postavit pouze...

Celý článek

Zámek Benátky nad Jizerou

Icon 10.11.2006

Zámek si zpravidla vybavíme jako honosné sídlo šlechticů, kde nás průvodci více či méně za...

Celý článek

Zřícenina Baba

Icon 12.11.2006

Jednou ze staveb charakterizujících Prahu 6 je zdánlivě nevýznamná zřícenina tyčící se nad...

Celý článek

Výletní areál Pěnčín

Icon 13.11.2006

Region Jablonecka provází všudypřítomná sklářská a bižuterní tradice. Jedním z míst, kde v...

Celý článek

Míchova skála

Icon 20.11.2006

Nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny – Javořice může příznivcům dalekých rozhledů přiné...

Celý článek

Studánka Páně

Icon 20.11.2006

Kousek pod nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny najdete udržovanou studánku s průzra...

Celý článek

Zoo Jihlava

Icon 22.11.2006

Zajímavým místem na odpolední vycházku je bezesporu jihlavská zoo. Město se jí snaží postu...

Celý článek

Blatná – město, zámek

Icon 23.11.2006

Město Blatná se nachází asi 100 km jižně od Prahy na rozhraní Jihočeského, Západočeského a...

Celý článek

Roštejn

Icon 23.11.2006
icon/tag.png Les

Mezi obcemi Doupě a Růžená leží přírodní rezervace Roštýnská obora s pěkně opraveným hrade...

Celý článek

Hrad Sovinec (Eulenberg)

Icon 25.11.2006

Mohutně opevněný hrad, rozkládající se na okraji masivu Nízkého Jeseníku, patří mezi nejza...

Celý článek

Čertova Stěna

Icon 25.11.2006

Čertova stěna je jednou z nejhezčích skalních lokalit v jižních Čechách. Na rozloze přibli...

Celý článek

Menhiry v okolí Veletína

Icon 27.11.2006

Krajina kolem Sedlčan, nazývána Český Merán, je plná tajemných menhirů. Mnohé z nich jsou ...

Celý článek

Sedlec-Prčice

Icon 27.11.2006

Jdi do prčic, tam jsme se ještě nedávno pravidelně posílali, dnes se ale bohužel posíláme ...

Celý článek

Pivní lázně

Icon 28.11.2006

Lázně si mnozí z nás představíme jako místo, kde se zdržíme alespoň týden, abychom se podr...

Celý článek

Vítkův Hrádek

Icon 30.11.2006

Zřícenina gotického strážního hradu postaveného pravděpodobně v polovině 13. století. Dřív...

Celý článek

Zřícenina Cimburk

Icon 04.12.2006

V okrese Svitavy, mezi Jevíčkem a Moravskou Třebovou, se nachází obec Městečko Trnávka. O ...

Celý článek

Tachov – hradební systém

Icon 05.12.2006

Středověký Tachov chránila před okolním světem okružní hradba vybudovaná ve 14. století. A...

Celý článek

Muzeum olomouckých tvarůžků

Icon 05.12.2006

To, že se pravé OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY nevyrábějí v Olomouci, ale v Lošticích, je obecně známo...

Celý článek

Zřícenina Vraní Hora

Icon 07.12.2006

V okrese Svitavy, mezi obcemi Městečkem Trnávkou a Mohelnicí (silnice č. 644), stával neda...

Celý článek

Zřícenina Brníčko

Icon 10.12.2006

V okrese Šumperk, mezi městem Zábřeh na Moravě a obcí Hrabišín, se nachází obec Brníčko, n...

Celý článek

Galerie Anderle (Pelléova vila)

Icon 10.12.2006

Pelléovu vilu mám ve vzpomínkách nesmazatelně zapsanou jako mateřskou školku. Hrající si d...

Celý článek

Velký Blaník

Icon 17.12.2006

Velký Blaník (638 m.n.m) je bájný vrch opředený pověstí o tajemných rytířích. Nachází se p...

Celý článek

Středočeské muzeum – Roztoky

Icon 17.12.2006

Muzeum v Roztokách u Prahy má zvláštní kouzlo. Vzniklo v padesátých letech minulého stolet...

Celý článek

Hrad Červený Újezd

Icon 18.12.2006

Na silnici E48, nedaleko Prahy, směrem na Karlovy Vary je odbočka na Unhošť (silnice č. 10...

Celý článek

Krakovec

Icon 21.12.2006

Pojedete-li z Rakovníka po silnici č. 229 směrem na Kralovice, budete projíždět obcí Zavod...

Celý článek

Karlštejnský královský betlém

Icon 26.12.2006

V době Vánoční, kdy patří k tradicím nejedné rodiny navštěvovat místa, která jsou nějak sp...

Celý článek

Točník

Icon 28.12.2006

Vyjedete-li z dálnice D5 (Praha-Plzeň) sjezdem 34 Žebrák, dojedete přes obec Žebrák do asi...

Celý článek

Vodní elektrárna Lipno

Icon 28.12.2006

Velmi pěknou vyhlídku na jednu z vltavských kaskád můžete doplnit návštěvou zdejší vodní e...

Celý článek

Svatý Kopeček

Icon 28.12.2006

Zoologických zahrad v naší republice je hodně a každá je svým způsobem výjimečná. Ta na Sv...

Celý článek

Muzeum samorostů

Icon 03.01.2007

Budete-li ve Slavonicích, nenechte si ujít návštěvu muzea samorostů, které se nachází asi ...

Celý článek

Vyhlídková věž Nové radnice v Ostravě

Icon 15.01.2007

Vyhlídková věž Nové radnice v Ostravě, je výraznou dominantou třetího největšího města Čes...

Celý článek

Žebrák

Icon 16.01.2007

Vyjedete-li z dálnice D5 (Praha-Plzeň) sjezdem 34 Žebrák, dojedete přes obec Žebrák do asi...

Celý článek

Valdštejnský palác na Malé Straně

Icon 17.01.2007

Jedno z největších lákadel pro většinu návštěvníků paláce představuje zahrada se salou ter...

Celý článek

Štamberk (Šternberk)

Icon 18.01.2007

Hrad Štamberk (správně Šternberk) byl založen ve 13. století. Jeho počátky jsou nejasné, z...

Celý článek

Údolní nádrž Sedlice

Icon 22.01.2007

Roku 1927 vznikla na soutoku Hejnického potoka a Hejlovky údolní nádrž Sedlice. Hráz dlouh...

Celý článek

Muzeum motocyklů

Icon 23.01.2007

Pojedete-li po silnici č. 408 ze Znojma na Vranovskou přehradu, budete projíždět obcí Lesn...

Celý článek

Město Úštěk s Ptačími domky

Icon 23.01.2007

Prakticky přesně uprostřed mezi Litoměřicemi a Českou Lípou, na rozhraní dvou chráněných k...

Celý článek

Zámek Žleby

Icon 24.01.2007

Tento zámek ležící nedaleko Čáslavi nabízí k prohlídce nejenom skvostný interiér, ale také...

Celý článek

Karlův most

Icon 02.02.2007

Mosty od nepaměti sloužily zejména jako účelové stavby, ač v případě dnešních historických...

Celý článek

Kunětická Hora (zřícenina hradu)

Icon 06.02.2007

Pozdně gotický hrad Kunětická hora přímo vybízí k navštívení. Už tím, že na vás z dáli shl...

Celý článek

Rozhledna a park Cibulka

Icon 22.02.2007

Hlavní město skrývá řadu zajímavých zákoutí, o nichž často vědí pouze obyvatelé příslušnýc...

Celý článek

Vyhlídky Jílového a Pepř

Icon 23.02.2007

Samotné Jílové se do podvědomí mnoha z nás zapsalo spíše svými silnicemi, kde hlavní tah s...

Celý článek

Říp

Icon 26.02.2007

Důležitý orientační bod v rovinaté krajině, významná hora našich dějin i místo pro otestov...

Celý článek

Kratochvílova rozhledna

Icon 02.03.2007

Kousek nad centrem Roudnice nad Labem, v Žižkových sadech, najdete velmi pěknou prvorepubl...

Celý článek

Kozí hřbety a Tiché údolí

Icon 08.03.2007

Severozápadní okraj Prahy skrývá malou oblast vhodnou nejenom pro horolezce, ale také příz...

Celý článek

Vraní skála

Icon 17.03.2007

Jihovýchodní okraj Křivoklátské vrchoviny skrývá malý turistický klenot, Vraní skálu. Druh...

Celý článek

Skryjská jezírka

Icon 18.03.2007

Skálami přehrazená část Zbirožského potoka, trochu honosně nazvaná Skryjská jezírka, je be...

Celý článek

Zřícenina hradu Potštejn

Icon 26.03.2007

Zřícenina Potštejn vám umožní nahlédnout do slavnější minulosti hradu, v níž vystřídal řad...

Celý článek

Velká Amerika a Malá Amerika

Icon 26.03.2007

Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných polit...

Celý článek

Dolní Počernice – zámecký park

Icon 01.04.2007

Zámecký park v Dolních Počernicích je součástí přírodní památky Počernický rybník. Celé ok...

Celý článek

In-line bruslařská trasa z Dolního Žlebu do Krippen

Icon 10.04.2007

In-line bruslařská stezka vedoucí údolím Labe, překračující státní hranici se SRN. Stezka ...

Celý článek

Strašidelné pověsti města České Budějovice

Icon 10.04.2007

"Přátelé moji drazí, vítejte v královském městě České Budějovice. Jsem velmi ráda, že...

Celý článek

Zámek Veltrusy

Icon 12.04.2007

Kdysi jistě nádherné barokní sídlo Chotků, vybudované v první polovině 18. století, posled...

Celý článek

Noční prohlídky hradu Rožmberk

Icon 13.04.2007

Znáte tajemný příběh Perchty – Bílé paní? Pokud ne, tak přijměte pozvání rožmberského kron...

Celý článek

Jaderná elektrárna Temelín

Icon 18.04.2007

Po prvním přečtení názvu tohoto příspěvku se jistě najde hodně lidí, kteří si řeknou, že d...

Celý článek

Rozhledna Kožova hora

Icon 25.04.2007

Nedaleko Kladna stojí na vrchu Kožova hora stejnojmenná restaurace s 35 metrů vysokou vyhl...

Celý článek

Dělostřelecká tvrz Škutina

Icon 30.04.2007

Zveme všechny návštěvníky Orlických hor a podhůří k prohlídce soukromého muzea Českosloven...

Celý článek

Telčský dům

Icon 10.05.2007

Nádherné sklepení zrekonstruovaného historického domu skrývá stálou expozici o historii a ...

Celý článek

Na čtyřech kolečkách

Icon 22.05.2007

Nově postavená cyklostezka z Ústí nad Labem po pravém břehu řeky Labe ve směru Děčín. Začá...

Celý článek

Zřícenina Týřov

Icon 24.05.2007

Zřícenina gotického hradu Týřov si zaslouží pozornost nejenom kvůli své bohaté minulosti, ...

Celý článek

Bruslíme na inline

Icon 26.05.2007

Ideální pro cykloturistiku po celé své délce. Pro in-line bruslení je použitelná část od m...

Celý článek

Egon Schiele Art Centrum

Icon 29.05.2007

Egon Schiele Art Centrum nabízí na ploše více jak 4000 metrů čtverečních zejména klasické ...

Celý článek

Keramická dílna Maříž

Icon 05.06.2007

Keramická dílna nedaleko Slavonic získala popularitu díky svému osobitému pojení kreseb. N...

Celý článek

Rešovské vodopády

Icon 06.06.2007

Výlet k Rešovským vodopádů je vhodný pro pěší turistiku i pro horská kola. Chtěli jsme s s...

Celý článek

Křižohorka (rozhledna)

Icon 15.06.2007

Rozhledna otevřená v roce 2007. Dřevěná stylová konstrukce. Rozhledna je nejen turisticky ...

Celý článek

Zemědělský skanzen a veteran muzeum

Icon 15.06.2007

Perfektní rodinný výlet i pro vícečetnou rodinku třeba i na půl dne. Jedná se o skanzen, k...

Celý článek

Mariina vyhlídka

Icon 15.06.2007

Můžete navštívit stovky rozhleden či vyhlídek, ale těch, které si vryjete do srdce, spočít...

Celý článek

Pravčická brána

Icon 16.06.2007

Pokud se řekne České Švýcarsko nebo alespoň okolí Děčína, pak se každému správnému turisto...

Celý článek

ZOO Lešná

Icon 24.06.2007

ZOO Zlín patří k nejkrásnějším místům celé Moravy. Areál zahrady je rozdělen podle kontine...

Celý článek

Děčínský Sněžník

Icon 26.06.2007

Kamenná rozhledna postavená v roce 1864 původně měla sloužit pouze ke geografickým účelům,...

Celý článek

Středověká tvrz Mrač

Icon 27.06.2007

Nejzachovalejší středověká tvrz s palácovým opevněním ve střední Evropě. Téměř zapomenutá ...

Celý článek

Přírodní sochařská galerie Vojtěcha Kopice

Icon 27.06.2007

Při pročítání průvodců Českého ráje narazíte spíše na Kopicův statek než přírodní sochařsk...

Celý článek

Šaunštejn-Loupežnický hrad

Icon 05.07.2007

Budete si možná chvíli spílat proč na Šaunštejn vůbec lezete, ve skalní průrvě úzké i pro ...

Celý článek

Kozákov – rozhledna

Icon 09.07.2007

Vstupní branou do Českého ráje jsou nejenom Trosky či Prachovské skály, ale také nejvyšší ...

Celý článek

Okoř

Icon 03.08.2007

Bezpochyby nejznámější zřícenina v blízkosti Prahy, kterou proslavila nejenom známá písnič...

Celý článek

Kříž v Žarošicích – Silničné

Icon 09.08.2007

Kříž stojí nad bývalým hrobem hraběte Tiesenhausena, mladého pobočníka ruského cara Ferdin...

Celý článek

Konůvky a Kepkov

Icon 09.08.2007

Konůvky – Odkryté pozůstatky středověké vesnice z 13.-15. století najdete 5,5km seve...

Celý článek

Prameny – Zdravá Voda

Icon 09.08.2007

Léčivé prameny byly po minulá staletí využívány k lázeňství. Lázně zde založila abatyše st...

Celý článek

Obec Žarošice

Icon 09.08.2007

Žarošice najdete na mapě nedaleko jihomoravského Kyjova. V turistických průvodcích a knihá...

Celý článek

Muzeum Žarošice

Icon 14.08.2007

Počátky sbírek Žarošického muzea jsou spojeny se jménem významného žarošického rodáka Václ...

Celý článek

Žarošice – Kostel Sv. Anny

Icon 14.08.2007

Empírový kostel Sv. Anny v Žarošicích byl postaven v roce 1801 po požáru původního dřevěné...

Celý článek

ZOO Olomouc – Sv.Kopeček

Icon 21.08.2007

Cesta k ZOO je velmi dobře značená již od Šternberka. Jeli jsme autem přes Samotišky zatáč...

Celý článek

Rozhledna Lázek, pomník a Gansberg

Icon 22.08.2007

Rozhledna Lázek je malebné a klidné místo, bohužel nebyla ještě otevřená, neboť nebyla sez...

Celý článek

Zřícenina Rabštejnek

Icon 24.08.2007

Hrad Rabštejnek, původní název Rabštejn, vznikl v první polovině 14. století a jeho prvním...

Celý článek

Vildštejn

Icon 31.08.2007

Zřícenina hradu Vildštejn se nachází nad silničním tunelem u hráze Seče. Vildštejn byl zal...

Celý článek

Skalní hrad Jestřebí

Icon 25.09.2007

Zřícenina skalního hradu nad Zámeckým rybníkem s krásnou vyhlídkou do kraje, přístup na vy...

Celý článek

Letenské sady

Icon 01.10.2007

Jeden z nejznámějších pražských parků si většina z nás vybavuje zejména jako velké shromaž...

Celý článek

Štěpánka u Příchovic

Icon 04.10.2007

Rozhledna Štěpánka stojí na kopci Hvězda, který se tyčí asi 4 kilometry východně od Tanval...

Celý článek

Lhotka u Berouna

Icon 26.10.2007

Pěkná ocelová rozhledna s jednou vyhlídkovou plošinou. Nad touto plošinou jsou telekomunik...

Celý článek

Historické centrum Opavy

Icon 25.11.2007

Již odedávna byla Opava centrem kulturního a společenského života. Je městem, kde bylo rok...

Celý článek

Slavkovský les

Icon 16.01.2008

Po asfaltové cestě z Karlových Varů se kolem "Dětské vesničky" dostanete přímo k...

Celý článek

Hrad Hněvín

Icon 20.01.2008

Původně královský hrad, založený v 1. polovině 13. století pod názvem Landeswarte Václavem...

Celý článek

Březina

Icon 20.01.2008
icon/tag.png Les

Tuto nenáročnou procházku kolem zámku Březina a zříceniny hrádku Salon stihneme za necelé ...

Celý článek

Muzeum strašidel

Icon 11.02.2008

V pelhřimovském Muzeu strašidel naleznete unikátní naučnou expozici strašidel vyskytujícíc...

Celý článek

Vyhlídková věž kostela Sv. Bartoloměje

Icon 26.02.2008

Jeden z nejkrásnějších výhledů na město Pelhřimov i okolní krajinu je z ochozu vyhlídkové ...

Celý článek

Lipník nad Bečvou

Icon 26.02.2008

Cestou na hrad proslulý Helfštýn se můžete zastavit v podhradí – v městečku Lipník nad Beč...

Celý článek

Síň Lipských

Icon 04.03.2008

Nos princezny Roksany před tzv. Šrejnarovským domem na Masarykově náměstí v Pelhřimově vás...

Celý článek

Nevšední noc Petra Voka

Icon 13.03.2008

Pojďme společně s věrným kronikářem a zapisovatelem dějů rudé růže pětilisté, Václavem Bře...

Celý článek

Zřícenina Helfštýn

Icon 13.03.2008

Hrad Helfštýn, který se tyčí nad Moravskou bránou, je jeden z nejrozsáhlejších hradů ve st...

Celý článek

Týnec nad Labem

Icon 06.04.2008

Nenápadné, ale velice zajímavé městečko, které připomíná kronikář Kosma z let 1110, kdy zd...

Celý článek

Kaple svaté Markéty

Icon 20.04.2008

Penzion se nachází v historické budově bývalé kaple sv. Markéty, která byla součástí Ciste...

Celý článek

Světelský oltář

Icon 20.04.2008

Vrcholné dílo středověkého řezbářství, ojedinělý duchovní předmět či evropský unikát, tak ...

Celý článek

DDM Na Výstavišti Mladá Boleslav

Icon 21.04.2008

IV–X po–pá: 8,00–18,00; ne: 14,00–18,00; XI–III: po–pá: 8,00–17,00 ne: 14,00–17,00. Domácí...

Celý článek

Římov

Icon 24.04.2008

V roce 2001 bylo v Římově otevřeno Muzeum Roubenka s expozicí Od koněspřežky k železnici,k...

Celý článek

Vyhlídka Máj

Icon 25.04.2008

Turistické značení je zde trošku zmatené, ale nevzdávejte to, opravdu to stojí za to!!! Vy...

Celý článek

KOUTY

Icon 07.05.2008

Někdejší tvrz byla od počátku 15.stol. až do druhé poloviny 16.stol.rodným sídlem Vejhávků...

Celý článek

Ostrava

Icon 07.05.2008

Po roce 1989 prošlo město nevídanou proměnou a doslova vykvetlo do krásy. Začalo si všímat...

Celý článek

Kostelec nad Černými lesy

Icon 12.05.2008

Počátky města sahají až do rané doby českých knížat Přemyslova rodu, ještě dříve tu bylo s...

Celý článek

Muzeum Mladoboleslavska

Icon 12.05.2008

V–IX út–ne: 9,00–12,00 a 13,00-17,00; X–IV út–ne: 9,00-12,00 a 13,00–16,00Stálé expozice: ...

Celý článek

Naučná stezka Slatinná louka – zámek Liblice

Icon 23.05.2008

Konferenční centrum – zámek Liblice – zámecký park a obora Pokud se rozhodnete si ud...

Celý článek

zámek Brandýs nad Labem

Icon 03.06.2008

Brandýský zámek patří k nejvýznamnějším renesančním stavebním památkám Čech. Vznikl na pře...

Celý článek

Česká Třebová

Icon 04.06.2008

Česká Třebová leží na samém pomezí Čech a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,...

Celý článek

Hrad Lipý – Česká Lípa

Icon 04.06.2008

Hrad naleznete v centru města, u řeky Ploučnice v těsné blízkosti mezinárodní červené turi...

Celý článek

Hostinec U Zlatého slunce Kuks

Icon 05.06.2008

Hostinec byl založen hrabětem F. A. Sporckem v r. 1699. V tomto domě sedával u džbánku piv...

Celý článek

Farma Kršnův dvůr

Icon 05.06.2008

Farma Krišnův dvůr se rozkládá uprostřed polí, luk a lesů překrásné benešovské krajiny. To...

Celý článek

Regionální muzeum K. A. Polánka

Icon 09.06.2008

Historie žateckého muzejnictví se začala odvíjet od roku 1896. Nejstarší expozicí muzea je...

Celý článek

S.O.S.-Život pro koně-útulek pro staré a týrané koně

Icon 13.06.2008

Zachraňujeme koně před předčasnou a zbytečnou smrtí!!! V současné chvíli je v útulku 13 ko...

Celý článek

Adršpach – obec

Icon 25.06.2008

Obec v oblasti Kladské pomezí Ukaž na mapě Adršpach je vstupní branou do světoznámých Adrš...

Celý článek

Tetín

Icon 26.06.2008

KRásné tři kostely, muzeum s výjimečnými exponáty, zámek a místo s výhledem do krásné přír...

Celý článek

Sv.Jan pod Skalou

Icon 29.06.2008

Klášter z 11.stol./zrušený r.1785/,přeměněný na zámek.,konvent z.let 1653 až 61,prelatura ...

Celý článek

Králíky

Icon 30.06.2008

Králíky jsou rozloženy v Králické brázdě na úpatí tří pohoří. Na severu se tyčí Králický S...

Celý článek

Meziboří

Icon 30.06.2008

Město Meziboří se nachází více jak 100 km severozápadně od Prahy na úpatí Krušných hor. Ad...

Celý článek

Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Icon 03.07.2008

Divadlo kouzel Pavla Kožíška je naprosto originální a jedinečné divadlo, které nemá v ČR o...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj

Icon 03.07.2008

Střední a jižní část Českolipska je dnes nazývána Máchovým krajem. Právem. Český romantick...

Celý článek

Adršpašské skalní město

Icon 03.07.2008

Adršpašské skalní město Město v oblasti Kladské pomezí ukaž na mapě Adršpašské skalní měst...

Celý článek

Tachov

Icon 04.07.2008

Poprvé je zmíněn r. 1115, kdy kníže Vladislav I. daroval vesnici kladrubskému klášteru. As...

Celý článek

Rekreační středisko Zvírotice

Icon 08.07.2008

Rekreační středisko Zvírotice se nachází v malebné krajině na pravém břehu Vltavy na okraj...

Celý článek

Klášterec nad Ohří

Icon 10.07.2008

Klášterec dostal své jméno podle kláštera, který zde postavili benediktini z Postoloprt v ...

Celý článek

Zdislavina studánka

Icon 13.07.2008

   V zákoutí malého městečka Jablonné v Podještědí – Markvartice se nachází přírodní...

Celý článek

Letní koupaliště Nýřany

Icon 14.07.2008

Letní koupaliště Nýřany – červenec – srpen Po-Ne: 10-20, Občerstevní, tobogán,...

Celý článek

Krokodýlí ZOO Protivín

Icon 16.07.2008

Krokodýlí ZOO a Zoologické muzeumNejrozsáhlejší středoevropská kolekce 18 druhů krokodýlů ...

Celý článek

Skanzen Hoslovice

Icon 16.07.2008

Nejstarší a jedinečný dochovaný vodní mlýn v Čechách najdete nedaleko od Strakonic V kraji...

Celý článek

Adršpašsko – teplické skály

Icon 16.07.2008

Přírodní rezervace v oblasti Kladské pomezí ukaž na mapě Národní přírodní rezervace v seve...

Celý článek

Vlakem do Evropy výhodně s Českými drahami

Icon 16.07.2008

Pro cesty vlakem do Německa, Rakouska a Maďarska nabízejí České dráhy v rámci letní akce j...

Celý článek

Zderazské pískovcové skalní obydlí

Icon 21.07.2008

Zajímavostí Zderaze jsou pískovcové sklepy, z nichž některé prokazatelně sloužily k trvalé...

Celý článek

Černokostelecký pivovar

Icon 21.07.2008

V prostorách pivovaru v Kostelci nad Černými lesy je budováno zcela ojedinělé muzeum histo...

Celý článek

Dubí

Icon 23.07.2008

Město Dubí leží na úpatí Krušných hor, je známo jako lázeňské středisko s rozvíjející se t...

Celý článek

Chrastava

Icon 23.07.2008

První zmínka o jednom z nejstarších sídel v údolí Nisy je z roku 1352. Původně hornická ob...

Celý článek

Sportovní areál Sletiště

Icon 24.07.2008

Sportovní areál Sletiště po rekonstrukci nabízí mnoho možností sportovního vyžití v příjem...

Celý článek

Aquacentrum a lunapark Babylon v Liberci

Icon 26.07.2008

V tomto krytém centru se nachází hotel se 4 hvězdičkami, aquapark, lunapark, zábavní park ...

Celý článek

Smržovská Vyhlídka tzv. Finkstein a kamenný viadukt

Icon 28.07.2008

Cesta k Vyhlídce Buď od  penzionu U Vozdeckých v Záhoří u Smržovky a cca 300 m naproti tom...

Celý článek

Tanvaldský špičák

Icon 28.07.2008

Cesta k rozhledně Buď si můžete nasednout na čtyř-sedačkovou lanovku v Albrechticích, ovše...

Celý článek

divadelní představení – hrad Kost

Icon 30.07.2008

Divadelní skupina CD2002 představuje hru V zajetí filmu, každý den od 28.7. – 2.8.20...

Celý článek

hrad Kost

Icon 30.07.2008

Hrad byl postaven ve 13. století, pravděpodobně Benešem z Vartemberka. Poté se zde vystříd...

Celý článek

Humprecht

Icon 31.07.2008

Lovecký zámeček Humprecht nechali vystavět letech 1666 – 1668 Černínové. Po zásahu b...

Celý článek

Sychrov

Icon 31.07.2008

První zmínka o místě kde se zámek nalézá pochází z 15. stol. – tehdy se jednalo o tv...

Celý článek

Zvířetice

Icon 01.08.2008

Počátkem 14.století založil Markvartic Zdislav (syn Havla z Lemberku) hrad, který se nachá...

Celý článek

Nejdek

Icon 01.08.2008

První písemný doklad o existenci Nejdku pochází z roku 1340. Udává se však, že Nejdek vzni...

Celý článek

Vrch Strážiště u Černovic

Icon 08.08.2008

Vrch Strážiště není tak známý a je velmi málo navštěvován,přesto mohu říci,že jeho návštěv...

Celý článek

Rabštejn nad Střelou

Icon 08.08.2008

Do Rabštejna je nejlépe vyrazit jakoby na piknikový výlet autem.Tím nechci říct,že další o...

Celý článek

lázně a zámek Bludov

Icon 19.08.2008

Bludov leží v podhůří Jeseníků, cca 5 km od města Šumperk. Je zde několik zajímavých míst,...

Celý článek

prunéřovské údolí

Icon 20.08.2008

Pěkné skalnaté hluboké údolí s dravým potokem se pstruhy,kterým dojdete až k hradu Hasište...

Celý článek

Fort č.2 Radíkov

Icon 22.08.2008

Fort č.2 v Radíkově je zcela unikátní pevností a to nejen z hlediska architektonického.Nik...

Celý článek

Šumavská pouť

Icon 24.08.2008

Pátek 29. srpna: 16.00 – SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY ZMIZELÁ OSADA / první ilustrované vy...

Celý článek

Floria Věžky

Icon 24.08.2008

Pořádal se letos již 32. ročník a novinkou v tomto roce je, jak je možno se dozvědět nejen...

Celý článek

Znojmo

Icon 27.08.2008

Známé jihomoravské město ležící 65 km jihozápadně od Brna ve Znojemské pahorkatině na řece...

Celý článek

Kaple Nejsvětější Trojice

Icon 27.08.2008

  Mezi nejvzácnější historické památky města patří kaple Nejsvětější Trojice na jižním náv...

Celý článek