Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/vyletnik2021/wp-content/themes/vyletnik/app/helpers.php on line 1830

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/vyletnik2021/wp-content/themes/vyletnik/app/helpers.php on line 1832
Moravské zemské muzeum » Tipy na výlet
REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 5.6. a svátek má Dobroslav

Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum je druhou největší a také druhou nejstarší muzejní institucí v České republice. Spravuje přes 6 milionů sbírkových předmětů, které představují cenný materiál z oborů společenských a přírodních věd, vydává také řadu vědeckých i populárně naučných publikací, pořádá výstavy, přednášky a exkurze. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Vědeckou a sbírkotvornou činnost MZM zajišťují odborná oddělení: historické, numismatické, divadelní, hudební, geologicko-paleontologické, mineralogicko-petrografické, genetické (Mendelianum), botanické s houbařskou poradnou, entomologické, zoologické a hydrobiologická laboratoř, dále ústavy Anthropos, archeologický a etnografický.

POZOR! Změna otevírací doby.

Během měsíců července a srpna vychází Moravské zemské muzeum vstříc prázdninovým návštěvníkům a upravuje otevírací dobu brněnských objektů Moravského zemského muzea následovně:
Dietrichsteinský palác
Biskupský dvůr
Památník Leoše Janáčka
Palác šlechtičen
Otevírací doba:
středa – neděle 11.00 – 19.00 h.

Pavilon Anthropos
úterý – neděle 11:00 – 19.00 h.

REKLAMA

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280
Otevřeno: út – so od 9.00 h. do 17.00 h.

Je jednou z největších palácových staveb v Brně. Byl vybudován v letech 1613-1616 jako místodržitelské sídlo pro kardinála Františka Dietrichsteina. Na přelomu 17.-18. stol. byl přestavěn do dnešní vrcholně barokní podoby. Po celkové rekonstrukci v 80. letech 20. stol. je zpřístupněn veřejnosti jako hlavní výstavní budova MZM.

Stálé expozice:

Zaniklý život na Moravě
Pravěk Moravy
Velká Morava
Morava ve středověku
Svět nerostů
Památník prof. Karla Absolona

Výstava:
POZOR: Výstava prodloužena do 17. 9. 2011
Rodinná loutková divadélka – skromné stánky múz

Výstava připomene význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku. Koncentruje se hlavně na průmyslovou výrobu tištěných stolních loutkových divadel a dekorací české provenience, z nichž představí publiku nejatraktivnější a výtvarně hodnotné předměty ze sbírky Moravského zemského muzea.
8. 12. 2010 – 17.  9. 2011

Výstava:
Novinky z mineralogického depozitáře

Bohatství moravskoslezských nerostů již mnoho desítek let přitahuje zájem sběratelů nerostů, mineralogů i muzejních pracovníků. Rozsáhlá stálá expozice Svět nerostů, sestavená z minerálů a hornin mineralogického-petrografického oddělení Moravského zemského muzea, obsahuje řadu efektních ukázek minerálů našich světových lokalit. Přesto většina z minerálů zůstává takřka trvale ukryta v depozitářích muzea.
Do 31. 12. 2011

Výstava:
Beatlemánie

Beatlemánie přibližuje osudy liverpoolské skupiny i to, jak její hudbu a poselství vnímala
československá mládež. Tato unikátní výstava připomíná vlnu beatlemánie i rozpad skupiny.
Věnuje se tvůrčím i životním osudům jednotlivých Brouků. Nezapomíná ani na kulturní
fenomény 60. let 20. století, které Beatles přímo či nepřímo ovlivňovali. Paralelně sleduje
život mládeže v tehdejším Československu, oficiální i neoficiální stránku tehdejší kultury či
módu.
25. 5. 2011 – 20. 1. 2012

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní ulice 1,Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282.

Nejstarší součást muzea. Zbytek středověkého stavebního jádra tvoří gotická věž s kaplí zdobenou freskami umístěnou v jejím prvním poschodí. Renesanční arkády jsou dílem italského stavitele Antonia Gabriho.

Stálé expozice:
Fauna Moravy
Akvárium sladkovodních ryb
Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


Výstava:
Subrety a heroiny

Výstava je zaměřena na prezentaci významných i dávno zapomenutých žen – umělkyň, které ve své době (konec 19. a první polovina 20. století) neudávaly jen společenský a mravní kodex, ale zároveň významně ovlivňovaly také módní trendy. Těžištěm jsou především reprodukce fotografií ze sbírky oddělení dějin divadla MZM, doplněné o divadelní kostýmy, kostýmní návrhy, rekvizity, dobové módní doplňky a další exponáty dokládající rozsah umělecké tvorby vytčených dam, a to v interiéru stylizovaném v salónním duchu. Cílem projektu je přiblížit estetiku uměleckého projevu daného období,  připomenout půvab a šarm divadelní fotografie a rozšířit povědomí o mnohdy zapomenutých českých divadelních umělkyních.
29. 6. 2011 – 31. 12. 2011

HOUBAŘSKÁ PORADNA

Biskupský dvůr
Muzejní ulice 1, Brno (vstup ze Zelného trhu a z Kapucínského nám.)
tel.: 533 435 238
Otevřeno: po 9.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 h

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno
tel.: 542 422 361
Otevřeno denně mimo neděli a pondělí od 9 do 17 hodin.

Byl postaven v letech 1674-1679 ve stylu městského barokního paláce architektem Janem Křtitelem Ernou. V interiéru je zajímavá kaple s barokními freskami. Palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu měšťanských a šlechtických dívek. Konají se zde krátkodobé výstavy.

DĚTSKÉ MUZEUM

Palác šlechtičen (Kobližná 1, Brno). Otevřeno denně mimo neděli a pondělí od 9 do 17 hodin.

Ve stylizovaném interiéru Dětského muzea probíhají interaktivní výstavy pro školy i veřejnost, komponované programy ke školní výuce i pro volný čas, sobotní a prázdninové akce a řada dalších aktivit.

Výstava:
Koloniál u pana Bajzy, aneb historie obchodu a obchodování

POZOR: Výstava prodloužena do 17. 9. 2011
Snad všichni známe knížku Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Výstava, kterou nás provedou postavy obchodníka Bajzy, cukráře Svobody, strýce Vařeky a řezníka Čtveráka, představí unikátní kolekci historických obchodů, jejich vybavení a zboží. Kromě historických krámků návštěvníky čeká například jarmark, sbírka reklamních cedulí a plakátů či historických platidel. Pro dnešní děti budou jistě zajímavé i ukázky zboží a reklam z období socialismu. Připravena bude i velká herna s dobovým hokynářstvím a pro porovnání pak i zmenšená verze soudobého obchodu s hračkami včetně vybraného zboží.

ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV

Výstava:
Sousedé na talíři

Výstava se zam
ěřuje na představení  kulinárního fenoménu  jihomoravské a dolnorakouské kuchyně. Projekt se snaží novou rovinou prezentace přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva po obou stranách hranice. Cílem
je ukázat jak odlišnosti, tak i společné v oblasti tradiční lidové stejně jako městské kuchyně. Téma je zachyceno v časovém průřezu od  druhé poloviny 19. století až po současnost. Škála témat je široká – od základního nasycení po hojnost, od primitivní přípravy pokrmů po kulinářské umění nejvyšší kvality.
16.6. 2011 – 30.8.2011

PAVILON ANTHROPOS


Pisárecká 5, Brno
tel.: 543 212 415
Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Současný Anthropos pokračuje v tradici prof. Karla Absolona z I. republiky, na níž navázal v poválečném období antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc. Budova pavilonu byla dokončena v roce 1962, od roku 2006 je po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupněna návštěvníkům.

Stálé expozice:

Morava lovců a sběračů
Nejstarší umění Evropy
Paleolitické technologie
Genetika ve vývoji člověka
Příběh lidského rodu
Primáti naše rodina

Výstava

Káhira – skrytý půvab islámské architektury
Výstavu Káhira – skrytý půvab islámské architektury, pořádá MZM ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK. Černobílé fotografie velkých formátů ukazují architektonické bohatství Káhiry, jež často zůstává běžnému návštěvníkovi egyptské metropole skryto. Tematicky členěná výstava ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci; v centru zájmu stojí náboženské a veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma ornamentu. Každá stavba je přesně časově zařazena, což umožňuje často překvapivá srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném období.
15. 2. 2011 – 2. 10. 2011

Nová stálá expozice

Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum opatruje ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií, kterou v podobě nově instalované galerie prezentuje při příležitosti připomenutí 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981). Z velkého množství Burianových děl, obsahujících jak pohledy do života pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let, je vybráno padesát reprezentativních olejů. K výstavě je vydána doprovodná publikace.   
Otevřeno od 11. 5. 2011

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno
tel: 541 212 811, 731 827 428
Otevřeno: Út a Pá 10-12hod, 13-17hod., So 11-17hod.

Je umístěn v zahradním domku u varhanické školy, kde žil světoznámý skladatel v letech 1910-1928. Zahrnuje mimo jiné i mistrovu pracovnu s klavírem.

Stálá expozice:
Kompletně dochovaná pracovna Leoše Janáčka

Výstava:

Monogramista T. D: RePartitury

 Výstava představuje jednoho z nejvýznamnějších slovenských výtvarných umělců Monogramistu T. D, který od počátku své tvorby inklinuje ke konceptuálnímu způsobu vyjadřování. Pro výstavu v Památníku Leoše Janáčka je vybrána „hudební“ část jeho tvorby. Jedná se o cyklus 27 partitur, které vznikly v 70. letech minulého století. Autor v nich reagoval na klasickou notovou osnovu zcela uvolněným konceptuálním přístupem, od bodových systémů přes pojmy až k visuálním metaforám.

10. 6. 2011 – 10. 9. 2011

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Martinská 238, Kralice nad Oslavou
tel.: 568 643 619
Otevřeno:
duben až září od úterý do neděle od 8 do 16 hodin,
březen, říjen, listopad od úterý do neděle od 8 do 15 hodin.
prosinec až únor od úterý do neděle od 9 do 13 hodin.

Nachází se v účelové budově vedle bývalé tvrze, v níž byla v letech 1578-1620 tajná českobratrská tiskárna. Jejím nejvýznačnějším produktem je šestidílná Kralická bible.
Stálá expozice: Dílo tiskařů Jednoty bratrské

Stálé expozice:
Dílo tiskařů Jednoty bratrské

Výstava:

Labyrint života Jana Amose Komenského

ZÁMEK BUDIŠOV

Budišov u Třebíče
tel.: 568 875 198
Otevřeno od května do září od středy do pátku od 8 do 13 hodin,
v sobotu a v neděli od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Zámek stojí na místě bývalé vodní tvrze přebudované v 70. letech 16. století. Dnešní barokní podobu získal při přestavbě ve 20. letech 18. století za hrabat Paarů. Kolem zámku je park s bohatou sochařskou výzdobou.

Zpřístupněný zoologický depozitář představující kolekce ryb, ptáků, savců i obojživelníků a trofeje z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady.

STARÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE

Jevišovice, okr. Znojmo, tel: 515 231 141
Otevřeno: út – pá 8.00 – 13.00 hod., so, ne 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod.

Stále expozice:

Umění skalních maleb

František Vildomec – setkání s venuší

Lidový nábytek

Černá kuchyně


Externí výstava Moravského zemského muzea

nová budova Národního muzea

Vinohradská 1, Praha

 

Poklady Moravy – příběh jedné historické země

 Výstava jedinečným způsobem představí historicko-kulturní souvislosti teritoria Moravy. V časové lineární lince bude zpřítomněn fenomén Morava, a to sofistikovanou muzejní prezentací, ale i způsoby méně muzejními

a tradičními. Samotná expozice přiblíží život na Moravě od pravěku (sbírkové předměty stáří až 800.000 let), přes středověk až pro novověké dějiny, které budou prezentovat Moravu jako zemi svobody, víry, vědy a umění. Nastíněn bude též odkaz Moravy národnímu kulturnímu dědictví.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause.

21. 9. 2010 – 10. 8. 2011

Prázdninové výtvarné čtvrtky v Dětském muzeu

čtvrtek 4. srpna Prázdninová dekoupage (dekupáž)

Přijďte si vyzkoušet známou ubrouskovou techniku. Letními motivy si ozdobíme nejen kameny, ale i další zajímavé materiály. Technika je vhodná i pro předškolní děti.

čtvrtek 18. srpna Veselá panenka

V rámci posledního výtvarného čtvrtku si zahrajeme na malé švadlenky. Děti, které zvládnou šití jehlou, si mohou vyrobit netradiční textilní panenku, která se určitě stane vaší oblíbenou hračkou nebo dekorací do pokojíčku.

Všechny programy se konají ve výtvarné dílně Dětského muzea ve 2. patře Paláce šlechtičen, Kobližná 1. Vždy od 9 do 12 h. Kapacita omezena, využijte možnosti rezervace na tel. 533 435 274 nebo 371.Vstupné 50,- Kč, v ceně je materiál na výtvarnou dílnu pro děti a vstup do výstavy Koloniál u pana Bajzy. Po domluvě se starší děti mohou programu zúčastnit bez doprovodu rodičů.

 

Speciální nabídka: Navštivte Moravské zemské muzeum a získejte slevu ve Wellnes Kuřim

 

Moravské zemské muzeum ve spolupráci s Wellness Kuřim připravilo pro návštěvníky obou institucí slevy na vstupném! Navštivte Moravské zemské muzeum a získejte slevu 15 % na rodinném a 20 % na individuálním vstupném ve Wellness Kuřim. Bližší informace o slevě naleznete na www.mzm.cz.

 

 

Aktuality a právě probíhající výstavy naleznete na stránkách Moravského zemského muzea

STÁLÉ EXPOZICE

Dietrichsteinský palác
Biskupský dvůr
Palác šlechtičen
Mendelianum
Pavilon Anthropos
Památník Leoše Janáčka
Památník Bible kralické
Starý zámek v Jevišovicích
Zámek Budišov


Interneotvé stránky: http://www.mzm.cz/

REKLAMA

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA