Průvodce vložením

Krátký text bez obrázků

Upoutávky jsou krátké texty mající za cíl upozornit na zajímavé místo v oblasti. Není k nim možné přiřadit fotogalerii a hodí se zejména k publikování jen několika vět. Tyto texty může vkládat kdokoliv, přičemž jejich zobrazení podléhá schválení administrátorem. Uložený text už nemáte možnost dodatečně upravit ani přiřadit ke svému uživatelskému účtu. Upoutávky rovněž nepoužívejte k publikování krátkodobých akcí.

Pokud si přejete vložit upoutávku, pokračujte zde.

Podrobná recenze zajímavého místa s obrázky

Plnohodnotný text, v němž můžete podrobně popsat dané zajímavé místo a případně přidat své osobní zážitky. K recenzi je možné přiřadit až pět fotografií. Pro text i fotografie platí, že nesmí porušovat autorská práva třetí strany, měly by být nejlépe vaše vlastní. Recenzi můžete až do jejího schválení administrátorem libovolně upravovat a rozšiřovat. Později už to není možné.

Neschvalujeme texty, které byly kompletně převzaty z jiných stránek, případně jsou ryze reklamního charakteru. Za zajímavé místo považujeme například hrad, zámek, rozhlednu, park, v žádném případě však ubytovací zařízení.

Recenzi mohou přidat pouze registrovaní uživatelé.

Nový záznam do katalogu

Záznam do katalogu zařízení je pro naprostou většinu subjektů bezplatný. Vložený záznam pouze musí svým charakterem odpovídat určeným kategoriím. Pokud zadáte své iniciály, máte možnost záznam později upravovat.

Pokud si přejete vložit upoutávku, pokračujte zde.

Reklama